Erik Sophus Falck

Bestyrelsesformand

Derudover er Erik Falck bestyrelsesformand i følgende selskaber:

Samtlige datterselskaber i koncernen, Erik Sophus Falck’s Erhvervsdrivende Fond (hovedaktionær i Danske Hoteller A/S), Falcks Seniorforening, Eva Falck Crones Fond.

Bestyrelsesmedlem i flere mindre selskaber.

Hans Jensen

Næstformand

Hans har gennem 20 år været ansat i Falck koncernen, senest og indtil udgangen af 2016 som Executive Vice President/Direktør. Medlem af bestyrelser i RelyOnNutec (tidligere Falck Safety Services) koncernen.

Dorte Brandt

Bestyrelsesmedlem

Dorte Brandt har været ansat på Hotel Dagmar siden 2005 og blev efter at have været receptionist og senere bogholder i 2010 udnævnt til direktør.

Er medlem af bestyrelsen/direktionen i flere af koncernens datterselskaber og er tillige ansvarlig for integration af nye hotelenheder i koncernen, samt medlem af bestyrelsen i Erik Sophus Falck’s Erhvervsdrivende Fond.

Ove Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Ove Jørgensen har været ansat i koncernen siden 2004 og er hoteldirektør på Østergaards Hotel i Herning. Han er i bestyrelsen i flere af koncernens selskaber, samt ansvarlig for indkøb og CSR i koncernen.

Nels Klavs Petersen

Bestyrelsesmedlem

Nels Petersen er uddannet journalist. Har været chefredaktør på Frederiksborg Amts Avis, kommunikationsdirektør i Falck samt indtil 2014 executive vicepræsident/ kommunikationsdirektør i Nykredit koncernen.

Han er i dag bl.a. næstformand i DGI, bestyrelsesmedlem i Lokale- og Anlægsfonden og DGI-Byen samt medlem af bestyrelsen i Erik Sophus Falck’s Erhvervsdrivende Fond.

Per Sønderup

Bestyrelsesmedlem

Per Sønderup

Medlem af bestyrelsen i Sparekassen SjællandFyn A/S, Ejendomsselskabet Sjælland-Fyn A/S, Proark Holding ApS, Bejstrup Maskinstation A/S, Ejvind Nielsen Automobiler Hobro A/S,  Idrætshøjskolen Århus  I/S, og formand for bestyrelsen i Hans Jensen Transport A/S og hjt Hobro A/S. Har højere handelseksamen og 2 årig bankskole, samt merkonom i finansiering og kredit samt bestyrelsesuddannelse.

Else Beth Trautner

Bestyrelsesmedlem

Else Beth Trautner

Formand for bestyrelsen i Cbio A/S og bestyrelsesmedlem i Uniogen OY, Finland samt Nymetal A/S. Er uddannet i biokemi samt HD i afsætning CBS København, samt Board Ledership Masterclass CBS Executive og bestyrelsesuddannelse CBS Executive.