Erik Sophus Falck

Bestyrelsesformand

Derudover er Erik Falck bestyrelsesformand i følgende selskaber:

Samtlige datterselskaber i koncernen, Erik Sophus Falck’s Erhvervsdrivende Fond (hovedaktionær i Danske Hoteller A/S), Falcks Seniorforening, Eva Falck Crones Fond.

Bestyrelsesmedlem i flere mindre selskaber.

Hans Jensen

Næstformand

Hans har gennem 20 år været ansat i Falck koncernen, senest og indtil udgangen af 2016 som Executive Vice President/Direktør. Medlem af bestyrelser i RelyOnNutec (tidligere Falck Safety Services) koncernen.

Dorte Brandt

Bestyrelsesmedlem

Dorte Brandt har været ansat på Hotel Dagmar siden 2005 og blev efter at have været receptionist og senere bogholder i 2010 udnævnt til direktør.

Er medlem af bestyrelsen/direktionen i flere af koncernens datterselskaber og er tillige ansvarlig for integration af nye hotelenheder i koncernen, samt medlem af bestyrelsen i Erik Sophus Falck’s Erhvervsdrivende Fond.

Ove Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Ove Jørgensen har været ansat i koncernen siden 2004 og er hoteldirektør på Østergaards Hotel i Herning. Han er i bestyrelsen i flere af koncernens selskaber, samt ansvarlig for indkøb og CSR i koncernen.

Nels Klavs Petersen

Bestyrelsesmedlem

Nels Petersen er uddannet journalist. Har været chefredaktør på Frederiksborg Amts Avis, kommunikationsdirektør i Falck samt indtil 2014 executive vicepræsident/ kommunikationsdirektør i Nykredit koncernen.

Han er i dag bl.a. næstformand i DGI, bestyrelsesmedlem i Lokale- og Anlægsfonden og DGI-Byen samt medlem af bestyrelsen i Erik Sophus Falck’s Erhvervsdrivende Fond.

Steen Christensen

Bestyrelsesmedlem

Steen Christensen har fra 1988 til 2017 været equity partner i Deloitte. Er tillige bestyrelsesmedlem i Dan Technologies A/S, Troelstrup A/S, J. S. Fonden, Frederik Larsens Fond, Danmon Group A/S, HLC-Hans Lautrup Chemicals A/S, samt HLC-Lautrup Scandinavian Chemicals A/S.