Bestyrelsen i Danske Hoteller A/S fokuserer på god selskabsledelse, og selv om virksomheden ikke er underlagt lovgivningen om god selskabsledelse (good governance), har Danske Hoteller A/S som en del af selskabets åbenhedspolitik valgt at forholde sig til det gældende regelsæt for god selskabsledelse.