Meddelelse nr. 10/2020
Frederiksberg, den 27. november 2020

 

Regeringens restriktioner i efteråret betyder desværre nedjustering i Danske Hoteller A/S.

Den konstaterede udvikling i driftsresultatet i Danske Hoteller A/S i 3. kvartal 2020 var i starten særdeles positiv men efter regeringens nye restriktioner annonceret i september og oktober samt november er udviklingen vendt og blevet meget ugunstig. Selskabet må derfor desværre nu nedjustere forventningerne til helåret 2020.

De ændrede forventninger til helåret 2020 kan opgøres således:

 

Forventet til 2020 pr. 15/8Forventet til 2020 pr. 27/11
Omsætning220 til 240 mio. kr.200 til 210 mio. kr.
EBITDA17 til 24 mio. kr.12 til 16 mio. kr.
PBT+1 til – 6 mio. kr.-5  til - 10 mio. kr.

Bestyrelsen udtaler: ”Den konstaterede udvikling i virksomhedens resultater og de nye forventninger til helåret er stærkt præget af regeringens beslutning om nye corona restriktioner og dermed reelt med til at begrænse mulighederne for at drive hotel og restaurationsvirksomhed i Danmark på fornuftig vis. Det ses nu også tydeligt på det forventede årsresultat i Danske Hoteller A/S.”

Kontakt: Bestyrelsesformand Erik Sophus Falck, mobil 4013 5373 eller CFO Thor Pedersen mobil 3132 3324.


Fremadrettede udsagn: Denne selskabsmeddelelse og de dertil hørende bemærkninger indeholder udsagn om fremtiden, herunder udsagn om fremtidige forventede resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter, som kan medføre, at de faktiske resultater viser sig at fravige væsentligt fra forventningerne, både positivt og negativt. Selskabet påtager sig- med mindre lovgivningen tilsikre andet - ingen forpligtigelse til at opdatere udsagn om fremtiden som følge af nye udviklinger i virksomheden eller nye oplysninger, som måtte komme virksomheden til kendskab.


Med venlig hilsen

Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand