Frederiksberg, den 3. januar 2023

Danske Hoteller A/S udvider kapitalen, udbyder nye aktier og gør klar til nye opkøb

Bestyrelsen i Danske Hoteller A/S har besluttet at udbyde nye aktier i selskabet.

Der udbydes 100.000 styk nye B-aktier à kr. 55,- pr. styk uden fortegningsret for de nuværende aktionærer.

Tegningen af de nye aktier sker i perioden 30. januar 2023 til 13. februar 2023, og tegningsblanket kan printes ud fra selskabets hjemmeside www.danske-hoteller.dk/bliv-medejer fra den 30. januar 2023.

Tegningen er garanteret af selskabets største aktionærer.

Udvidelsen af koncernens kapitalgrundlag er i overensstemmelse med vor strategiramme og skal til stadighed sikre det fornødne finansielle beredskab til virksomhedens fortsatte udvikling og være klar til eventuelle nye akkvisitioner, idet selskabet ser ind i et marked med gode muligheder for erhvervelse af yderligere hotelvirksomhed til den eksisterende portefølje på 24 hoteller.

Danske Hoteller har gennem flere år haft et populært program med aktionærfordele, som fortsætter i 2023 for såvel nye som bestående aktionærer. Således får også nye aktionærer ved tegning af mindst 10 aktier rabat ved den første overnatning.

Antallet af overnatninger med rabat afhænger i øvrigt af, hvor mange aktier man tegner eller allerede er indehaver af. Jo flere aktier, desto flere billige overnatninger. De samlede aktionærfordele kan man se på selskabets hjemmeside www.danske-hoteller.dk/aktionaer/aktionaerfordele. 

Desuden har bestyrelsen besluttet at udbyde et mindre antal aktier til kurs 20 (som er favørkursen) til de ledende medarbejdere op til samlet set 9.300 styk B-aktier.

Selskabet vil desuden inden tegningsperiodens start give en orientering omkring forventningerne til helårsresultatet.

Kontakt: Bestyrelsesformand Erik Sophus Falck tlf. + 45 40135373 eller CFO Thor Pedersen tlf. + 45 31323324