Meddelelse nr. 05/2018
Frederiksberg, den 25. oktober 2018

Danske Hoteller A/S udvider selskabskapitalen og udsteder nye aktier 

Bestyrelsen i Danske Hoteller A/S har besluttet at udstede nye aktier i selskabet.

Der udstedes 2.231 styk aktier à 4.200,- kr. pr. aktie, uden fortegningsret for de nuværende aktionærer. Udstedelsen sker i forbindelse med overtagelsen af Golf Hotel Viborg, hvilken overtagelse finder sted torsdag den 1. november 2018.

Udstedelsen er en målrettet emission, som er en del af den kontante del af betalingen for hotellet i Viborg.

Udstedelsen vil styrke selskabets egenkapital med kr. 9.370.200, og selskabet egenkapital vil herefter næsten udgøre 142 millioner kr. Der vil ikke være omkostninger for selskabet forbundet med kapitalforhøjelsen.


Med venlig hilsen
Danske Hoteller A/S   

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand