Hvad er en aktionærkupon?
Ved brug af en aktionærkupon kan du få en overnatning inkl. morgenmad for 2 personer i et standard dobbeltværelse fra kr. 300,-

Hvordan bruger jeg mine aktionærkuponer?
Overnatninger skal bestilles direkte på det hotel, du ønsker at benytte (overnatninger kan ikke bestilles via hotelportaler). Kuponerne kan kun benyttes, såfremt de tildelte kuponer medbringes ved overnatning på det valgte hotel. Kuponkortet skal afleveres på hotellet.

Hvad er et fordelskort?
Fordelskortet giver adgang til, når som helst at kunne spise a la carte i vores hotellers restauranter med rabat på den totale regning – inkl. drikkevarer (gælder ikke fest og selskaber). Rabat (%) gælder kun listepriser – ikke periodiske tilbud og ikke på ophold købt hos eksterne samarbejdspartnere og dealsites.

For at benytte fordelskortet skal kortet medbringes og fremvises ved betaling på hotellet.

Hvor ofte modtager jeg aktionærfordelene?
Én gang om året. Aktionærfordelene udsendes i december måned til dem, der er aktionær primo december i udsendelsesåret. Aktionærfordelene er gældende for et år ad gangen.

Antallet af kuponer er baseret på det samlede antal aktier, som du har primo december. Har du modtaget kuponer i forbindelse med aktiekøb ved kapitaludvidelse, vil det stadig være det samlede antal aktier ved årsskiftet, som er gældende for, hvor mange kuponer du er berettiget til i det følgende år.

Hvad er en fordelskategori?
En fordelskategori er vores inddeling af fordele baseret på antallet af aktier.
F.eks. fordelskategori 50-99 aktier, som giver 1 kupon på aktionærovernatning til kr. 300,- og fordelskort med 5% på regningen i restauranten (max. 4 personer). Se fordelskategorier med aktionærfordele her.

Optjener man bonuspoint på aktionærophold?
Det er ikke muligt at optjene bonuspoint på ophold med betaling af aktionærkupon.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke får brugt alle mine kuponer i år?
Aktionærfordelene er gældende for et år ad gangen. Ubrugte kuponer/fordelskort kan ikke overføres til det følgende kalenderår.

Kan jeg give en aktionærkupon til andre?
Ja, dine aktionærkuponer på billig overnatning kan du sagtens forære til familie, venner eller kollega. Fordelskortet er dog forbeholdt aktionæren og ikke til udlevering til andre.

Kan man bruge flere kuponer i træk, hvis man ønsker mere end én overnatning?
Ja, det kan du sagtens. Hvis du eksempelvis har to aktionærkuponer, kan du sagtens booke to sammenhængende nætter på det samme hotel.

Er der tidspunkter, hvor jeg ikke kan bruge min aktionærkupon?
Aktionærkuponer kan benyttes alle ugens dage. Der tages forbehold for udsolgte værelser og perioder, hvor det ønskede hotel holder lukket (f.eks. i forbindelse med helligdage). Der kan ligeledes være arrangementer på hotellet, hvor det ikke er muligt at bruge en aktionærkupon (f.eks. juleaften- og nytårsophold). Kontakt det ønskede hotel om muligheden herfor. 

Er der weekendtillæg, når jeg bruger min aktionærkupon?
Nej, du bliver ikke opkrævet weekendtillæg, når du booker overnatning med en aktionærkupon.

Kan jeg bruge min aktionærkupon som delbetaling for et ophold eller arrangement (f.eks. nytårsophold)?
Nej, det er desværre ikke muligt at bruge som delbetaling. Du kan i nogle tilfælde bruge din aktionærkupon til at booke en overnatning i forbindelse med et arrangement på hotellet. Kontakt det ønskede hotel om muligheden herfor. 

Har jeg adgang til wellness-afdeling (på de hoteller, som har dette), når jeg bruger en aktionærkupon?
Ja, du har adgang til wellness under hele opholdet på de hoteller, som har wellness (Golf Hotel Viborg og Hotel Marina, Grenå).

Hvorfor kan jeg opleve at skulle betale opgraderingstillæg på mit aktionærophold?
Bemærk, at der i perioder kan opstå dage med ”få ledige/alt udsolgt” af standardværelser, hvorved I vil kunne opleve at blive tilbudt opgradering til en anden værelsestype mod betaling af opgraderingstillæg.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke har modtaget mine kuponer?
Send os en mail på investor@slet-dette.danske-hoteller.dk med dit fulde navn.
Bemærk: Vi sender kuponerne og fordelskortene med PostNord. Der kan derfor godt opstå ventetid.

Hvordan er aktionærfordelene bestemt?
Aktionærfordele vedtages hvert år af selskabets bestyrelse.

Hvordan modtager jeg aktionærnyt/selskabsmeddelelser?
Når du udfylder tegningsblanketten med din mail, vil du automatisk blive tilmeldt vores aktionærnyheder.
Har du fået ny mailadresse efterfølgende, kan du sende os en mail på investor@slet-dette.danske-hoteller.dk med dine nye oplysninger eller udfylde vores online kontaktformular her.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skifter adresse?
Ændringer i adresse sker automatisk via din bank. 


Hvordan køber jeg aktier i Danske Hoteller?
Kontakt John Olsdorf på mail jeo@slet-dette.danske-hoteller.dk for nærmere info. Du kan også udfylde vores online kontaktformular her. Så vender vi tilbage snarest muligt.

Hvor kan jeg se mine aktier?
Du kan se din aktiebeholdning i dit depot i din netbank. 
Du kan kan også tilgå InvestorPortalen via linket her. Du logger ind med MitID.

Er der omkostninger forbundet med aktiehandlen?
Nej, udover selve prisen pr. aktie der er ingen omkostninger for vores aktionærer i forbindelse med køb og salg af aktier i Danske Hoteller. Bankomkostningerne ligger hos Danske Hoteller A/S.

Er der et minimum for køb af aktier?
Ja, vi sælger desværre ikke under 100 aktier pr. handel, da der er væsentlige bankomkostninger forbundet med hver aktiehandel (for Danske Hoteller - ikke for dig, som ønsker at købe aktier).

Kan jeg købe aktier, når jeg ikke har et depot?
Nej, for at købe aktier er det nødvendigt at have et depot.

Min bank handler ikke med aktier. Hvordan kan jeg så købe aktier?
Det er ikke muligt at købe aktier, hvis du ikke har et depot. Hvis din bank ikke handler med aktier, kan du oprette et depot i en anden bank eller oprette et depot hos eksempelvis hos Nordnet.

Kan jeg købe aktier, selvom jeg bor uden for Danmark?
Ja, men du skal have depot i en dansk bank.

Kan jeg opbevare min aktier i Coop Bank, Saxo Bank eller Lunar?
Coop bank, Saxo Bank og Lunar opbevarer ikke unoterede aktier. Det er derfor ikke muligt at benytte et depot i disse banker.

Hvorfor kan man ikke bruge et åbent pensionsdepot?
Da Danske Hotellers aktier er unoterede, gælder der særlige regler for investering med pensionsmidler. Kontakt din bank for at få oplyst hvilke regler, der gælder specifikt for dig.

Jeg ønsker at flytte mine aktier til et andet depot. Hvad gør jeg?
Du kontakter din egen bank, som kan være behjælpelig med dette.

Hvad er et CD-ident. nr. (CD-identifikationsnummer)?
CD-ident/CD-identifikation er bankens nummer som kontoførende i Værdipapircentralen (VP) og ens for alle kunder i samme bank. Dit VP-kontonummer (VP-depotnummer) er individuelt og består af CD-identen efterfulgt af dit depotnummer med et 0 foran, så det består af 11 cifre (femcifret CD-ident og ticifret depotnummer).

Er du i tvivl om CD-identifikation nummer for dit pengeinstitut og depotnummer (hvortil aktierne skal overføres), så kontakt dit pengeinstitut og få numrene oplyst.

Hvad skal jeg gøre, hvis mit CD-ident. nr. kun er på 4 cifre?
Her skal du udfylde det første tomme felt med ”0”.

Hvor lang tid går der, før jeg kan se mine aktier i mit depot?
Der går ca. 14 dage efter tegningsperiodens udløb.

Jeg har købt flere aktier og er rykket op i fordelskategori. Hvornår kan jeg gøre brug af mine nye fordele?
Nye fordele ved oprykning i fordelskategori træder først i kraft fra det kommende år. Du vil herved først modtage dit nye fordelskort med den årlige udsendelse af kuponer og fordelskort, som sker hver år i december.

Udsendelse af kuponer og fordelskort i forbindelse med kapitaludvidelser tager udgangspunkt i købet, som er sket i tegningsperioden. Dvs. har du i tegningsperioden købt 100 aktier, vil du modtage 2 kuponer og et fordelskort på 5% af regningen i restauranterne.

Hvad er forskellen på A- og B-aktier?
A-aktier har 10 stemmer på generalforsamlingen, mens B-aktier har 1 stemme.
A- og B-aktier giver de samme fordele. Der er den totale sum af aktier, der bestemmer, hvilke aktionærfordele man er berettiget til. 

Hvordan kan jeg sælge mine aktier?
Send en mail til John Olsdorf på jeo@slet-dette.danske-hoteller.dk. Danske Hoteller tilbagekøber herved aktierne. Kontakt John Olsdorf for den aktuelle kurs.

Kan jeg give/sælge min børn nogle af mine aktier?
Aktierne er frit omsættelige, dvs. aktierne kan sælges direkte til en anden køber, uden at det skal ske via Danske Hoteller. Kontakt egen bank med henblik på at sælge dine aktier til en anden køber. 

Hvorfor stiger/falder kursen ikke?
Da Danske Hoteller ikke er børsnoteret, følger værdien ikke markedet. Da aktien er unoteret, bliver kurset fastsat af bestyrelsen i Danske Hoteller.

Hvor meget udbetales der i udbytte?
Der udbetales udbytte både på A- og B-aktier. Hvert år kommer det til afstemning på Danske Hotellers ordinære generalforsamling. Udbyttepolitik, jf. side 42 i årsberetningen for 2022. Udbytte udbetales for de aktionærer, der har aktier pr. 31.12. Dvs. hvis man har købt aktier i januar 2023 i forbindelse med kapitaludvidelsen, udbetales der ikke udbytte til disse, da udbyttet er gældende for 2022 regnskabsåret.

Kan jeg deltage i generalforsamlingen?
En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingen. A-aktier giver 10 stemmer, og B-aktier giver 1 stemme.

Hvorfor kan jeg ikke se mine aktier i mit depot?
Det skyldes, at dine aktier ikke er navnenoterede. Kontakt din bank for at få navnenoteret dine aktier. Bemærk: når du har købt aktier, kan der gå 1-2 uger, før de er overført og dermed kan ses i dit depot.

Hvorfor står aktierne til 0 kr. i værdi?
Du bedes kontakte din bank / det sted, hvor du har dit depot for at få dem til at opdatere kursen. 

Skal aktier i Danske Hoteller angives på min årsopgørelse?
Har du fået udbytte i det givne år for dine aktier i Danske Hoteller, skal du angive det i din årsopgørelse.