Meddelelse nr. 9/2020
Frederiksberg, den 13. august 2020

 

”Resultat stærkt påvirket af Covid-19 men det forventede årsresultat opjusteres”

Vi tillader os herved at fremvise vores halvårsårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2020.

Der er som angivet i vores meddelelse tale om et resultat, der er stærkt påvirket af Covid-19 og det forhold at regeringen de facto nedlukkede branchen i en længere periode.

På baggrund af den allerseneste udvikling og udviklingen også efter afslutningen af halvåret 2020 opjusterer vi forventningerne til helåret.

Vi har i halvåret færdiggjort 10 nye værelser på Hotel Limfjorden og 5 nye værelser i anneks til Hotel Dagmar.

Samtidig er det besluttet at igangsætte udvidelsen af Hotel Marina hvor der færdiggøres 8 familieværelser hen over efteråret hvorefter hotellet vil have i alt 94 værelser.

****

Som det er angivet i vores meddelelse, vil vi give vore aktionærer og andre interesserede en opdatering i løbet af uge 49, ligesom vi her vil fremsende fordelsbeviser til brug i 2021.

 

Med venlig hilsen
Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand