Selskabsmeddelelse nr.: 7/2021
Frederiksberg den 12. august 2021

 

Vi tillader os herved at fremsende vor halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2021.

Der er som angivet i vor meddelelse tale om et resultat, der er stærkt påvirket af Covid-19 og det forhold, at regeringen de facto nedlukkede hele branchen i næsten 4 måneder.

På baggrund af stærk omkostningsstyring og den seneste udvikling også efter afslutning af halvåret 2021 opjusterer vi forventningerne til helåret.

Vi har i halvåret købt Hotel Postgården, Fredericia, ligesom vi har foretaget forskellige forbedringer på flere af vore nu 24 hoteller.

Som det er angivet i vor meddelelse, vil vi give vore aktionærer en opdatering i fjerde kvartal (uge 49) med en mere præcis angivelse af vore forventninger til helårets resultat.

Vi vil samtidig til vore aktionærer sende yderligere information om vore aktionærfordele, herunder fremsende værdibeviser for året 2022.

Med venlig hilsen
Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand