Frederiksberg, den 10. august 2016

Vedr. tegning af nye aktier i Danske Hoteller A/S.

På den ordinære generalforsamling i Danske Hoteller A/S afholdt den 16. april 2016 fik bestyrelsen en enstemmig bemyndigelse til, over én eller flere gange, at forhøje selskabets kapital.

Bestyrelsen har besluttet, på baggrund af de store muligheder der p.t. er i hotelmarkedet og på baggrund af vort store investeringsniveau, på ny at udnytte noget af denne bemyndigelse til på nuværende tidspunkt at forhøje selskabets kapital med op til 0,6 mio. kr. uden fortegningsret.

Det er samtidig besluttet til ledende medarbejdere at udbyde indtil 0,180 mio. kr. til favørkurs, svarende til kurs 120.

Bestyrelsen har besluttet, at erhvervelseskursen vil være 420. Dette betyder, at du skal betale 4.200,- kr. for hver ny aktie, du erhverver.

Det er samtidig besluttet, at tegningsperioden er fra mandag den 5. september 2016 kl. 09.00 til og med torsdag den 15. september 2016 kl. 16.00, hvor du, hvis du ønsker at deltage i aktietegningen, skal have indbetalt beløbet, svarende til det af dig tegnede antal aktier, på selskabets konto i Danske Bank A/S, konto nr.: 4183 - 3306 298836

Det er vigtigt, at du angiver navn, adresse og cpr. nummer ved indbetalingen.

Du bedes senest torsdag den 15. september 2016 til bestyrelsen v/formanden indsende tegningsblanket i udfyldt stand, hvis du ønsker at tegne aktier. 

Aktierne giver ret til udbytte fra og med regnskabsåret 2016.

Tegningen er garanteret af selskabets største aktionær.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Se også brochure om de aktionærfordele, som vi indfører med virkning fra 2017.

Med venlig hilsen
Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand