Meddelelse nr. 03/2018
Frederiksberg, den 3. april 2018

Danske Hoteller A/S udvider selskabskapitalen og udbyder nye aktier

Bestyrelsen i Danske Hoteller A/S har besluttet at udbyde nye aktier i selskabet. Der udbydes 500 styk aktier à 4.200,- kr. pr. aktie, uden fortegningsret for de nuværende aktionærer. Samtidig udbydes en mindre post til vore ledende medarbejdere til favørkurs.

Udbuddet gælder fra 10. april 2018 til 30. april 2018.  

Det er samtidig besluttet, at vi fra 2019 stærkt forbedrer vore aktionærfordele, bl.a. ydes der flere overnatninger med rabat. Antallet afhænger af, hvor mange aktier man har. Vi introducerer også fra 2019 en særlig velkomstpakke for nye aktionærer – denne velkomstpakke vil dog også gælde for de nye aktionærer, der kommer til i 2018. Læs mere om aktionærfordelene her.

Forøgelsen af selskabskapitalen sker for at sikre os et fortsat højt finansielt beredskab helt i overensstemmelse med vor strategiplan - og for at sikre og intensivere den fortsatte moderniseringen af de sidste ældre værelser samtidig med, at vi har det fornødne beredskab i forbindelse med de mange henvendelser, vi løbende får om overtagelse af nye hotelenheder.

Tegningen er garanteret af selskabets største aktionær, Erik Sophus Falck’s Erhvervsdrivende Fond.

Med venlig hilsen
Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand