Referat af bestyrelsesmøde i Danske Hoteller A/S

År 2018, den 7. maj kl. 10.30 afholdtes bestyrelsesmøde i Danske Hoteller A/S på hovedkontoret, Frederiksberg.

Tilstede var den samlede bestyrelse med undtagelse af Hans Jensen. Dir. John Olsdorf var tillige tilstede.

Referent: Erik Falck

Fra bestyrelsesformanden forelå forslag om at udnytte noget af bemyndigelsen i vedtægternes § 3 A således at der udstedes 645 styk nye aktier af 1000 kr. De 500 styk aktier til kurs 420 og de 145 styk til kurs 110 svarende til en kontant kapitalforhøjelse på kr. 2.259.500.- kr. De 500 styk er tegnet i fri handel på markedet, medes resten er tegnet af de ledende medarbejdere i selskabet.

Der blev forelagt nye vedtægter for selskabet.

Forslaget og de nye vedtægter blev enstemmig godkendt af bestyrelsen.

Omkostningerne ved kapitaludvidelsen vil ikke overstige 250.000 kr. og afholdes af selskabet.


Frederiksberg, den 07. maj 2018. 

Erik Sophus Falck (formand)
Hans Jensen
Dorte Brandt
Steen Christensen
Nels Petersen
Ove Jørgensen