Gældende for Danske Hoteller A/S og alle datterselskaber.

Indledning

Formålet med Danske Hotellers politik om dataetik er at beskrive Danske Hotellers tilgang til dataetik og måden, hvorpå den er styrende for vores overordnede arbejde med indhentning og behandling af data. Politikken fungerer som kommunikation til vores kunder, ansatte og midlertidige ansatte. Politikken bør ses som et overordnet rammeværk, der sikrer en fælles og gennemsigtig tilgang på tværs af vores organisation.

Omfang

Politikken omfatter alle Danske Hotellers enheder. Politikken skal således følges af alle ansatte hos Danske Hoteller. Ledelsen for Danske Hoteller vil løbende overvåge implementeringen af dataetik-politikken.

Vores holdning til dataetik i Danske Hoteller

Den øgede mængde af og udbredte adgang til data medfører en risiko for, at data anvendes uhensigtsmæssigt og i sidste ende misbruges til formål, der kan beskrives som uetiske. For Danske Hoteller handler konceptet dataetik om meget mere end at efterleve den gældende lovgivning. Dataetik har at gøre med den måde, vi behandler data på. Behandlingen af data sker med respekt og indebærer overvejelser vedrørende etisk indhentning og behandling af data.

Dataetik hos Danske Hoteller

For Danske Hoteller er der en tæt sammenhæng mellem dataetik og EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR), men vi erkender, at dataetik ikke kun begrænser sig til databeskyttelsesforordningen. Hos Danske Hoteller træffer vi løbende bevidste, etiske beslutninger om den måde, vi indhenter og behandler data på. Det sker ved at sætte vores kunders og ansattes interesser i første række, når vi tager stilling til, hvordan vi bruger deres data. Vores kunders og ansattes tilfredshed er en forudsætning for, at vi kan drive en pålidelig forretning.

Danske Hoteller arbejder primært med personoplysninger såsom kundedata, data om ansatte og en begrænset mængde driftsdata vedr. tredjeparter (f.eks. fakturaer og aftaler). En større del af Danske Hotellers data er således relateret til databeskyttelsesforordningen og omfattet af vores persondatapolitik, der kan findes på  https://www.danske-hoteller.dk/persondatapolitik/. Den beskriver specifikt, hvordan Danske Hoteller indsamler data, behandler data og sikrer beskyttelse af dataene, og ikke mindst dataejerens rettigheder.

Danske Hoteller indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelse. Det er den enkelte serviceydelse, der både afgør, hvilke personoplysninger Danske Hoteller indsamler, samt formålet med indsamlingen.

Vi sikrer desuden, at vores ansatte løbende modtager træning i databeskyttelsesforordningen, og overvejer de konsekvenser, det vil få, hvis en ansat ikke lever op til politikken, når vedkommende behandler personoplysninger.

Med henblik på at sikre beskyttelse af vores ansattes data, administrerer vi kun data, der er afgivet i forbindelse med deres ansættelse. Det betyder i praksis, at vi kun behandler de personoplysninger, der er nødvendige og tilstrækkelige for ansættelsesforholdet.

Kontakt, spørgsmål, kommentarer, klager

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager vedrørende Danske Hotellers arbejde med dataetik, bedes du kontakte os pr. e-mail på info@slet-dette.danske-hoteller.dk eller skriftligt til Danske Hoteller A/S, Gammel Kongevej 102 1. th., 1850 Frederiksberg.

Politikændringer

Danske Hoteller kan til enhver tid vælge at ændre eller tilføje indhold til denne politik om dataetik. Den seneste version af politik om dataetik er altid tilgængelig på Danske Hotellers hjemmeside.

Governance

Danske Hotellers bestyrelse er ansvarlig for at godkende politikken. Det overordnede ansvar for politikken om dataetik påhviler Danske Hotellers databeskyttelsesrådgiver, se https://www.danske-hoteller.dk/persondatapolitik/.