Bestyrelsen i Danske Hoteller A/S har besluttet at udbyde nye aktier i selskabet.

Der udbydes 10.000 styk nye aktier à kr. 460,- pr. styk uden fortegningsret for de nuværende aktionærer.

Tegningen af de nye aktier sker i perioden 7. juni 2021 til 22. juni 2021.

Tegningsblanket er at finde på denne side fra d. 7. juni 2021 og skal være os i hænde senest d. 22. juni 2021.

Udvidelsen af koncernens kapitalgrundlag er i overensstemmelse med vor strategiramme og skal til stadighed sikre det fornødne finansielle beredskab til virksomhedens fortsatte udvikling og være klar til eventuelle nye akkvisitioner, idet selskabet ser ind i et marked med gode muligheder for erhvervelse af yderligere hotelvirksomhed til den eksisterende portefølje på 23 hoteller.

Aktionærfordele

Danske Hoteller har gennem flere år haft et populært program med aktionærfordele, som fortsætter i 2021 for såvel nye som bestående aktionærer. Således får også nye aktionærer ved tegning af mindst 5 aktier rabat ved den første overnatning.

Antallet af overnatninger med rabat afhænger i øvrigt af, hvor mange aktier man tegner eller allerede er indehaver af. Jo flere aktier, desto flere billige overnatninger.