Frederiksberg, december 2022

 

Til vores aktionærer!

Danske Hoteller er kommet styrket ud af pandemikrisen!

Danske Hoteller A/S kom igennem coronapandemien bedre end forventet, og året 2022 blev forhåbentligt slutningen på denne nye form for krise i hotelbranchen.

 Året 2022 vil som 2021 blive præget af et helt igennem ekstraordinært godt resultat på trods af restriktioner og nedlukning af hele branchen i starten af året.

Efter genåbningen i februar måned har vores aktionærer og andre kunder i den grad støttet op om vores koncepter og tilbud om ophold, så vores omsætning igen er steget betragteligt.

Samtidig har vi i 2022 formået at foretage investeringer i forbedringer af rigtig mange af vores hoteller og dermed styrket vores kvalitet og konkurrenceevne.

Vores investeringer vil alene i 2022 blive ca. 30 mio. kr., hvorfor Danske Hoteller A/S fortsat er i en rivende udvikling.

Vi forventer at udsende vores helårsmeddelelse den 16. marts 2023. I denne vil der samtidig blive givet en vurdering af, hvorledes vi ser situationen for året 2023.

Den ordinære generalforsamling forventes afholdt torsdag den 20. april 2023, og der vil efterfølgende blive afholdt aktionærmøder i Juelsminde og Nordborg for de aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen.

Med nærværende meddelelse fremsendes til vores aktionærer bevis/beviser på de tidligere annoncerede aktionærfordele. Disse aktionærfordele er gældende for 2023, og vi ser frem til, at I besøger et eller flere af vores 24 hoteller rundt om i Danmark i løbet af det kommende år.

Vi benytter endelig lejligheden til at sige tak for tilliden til vores virksomhed og ønsker alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår! 

Med venlig hilsen

Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand