Meddelelse nr. 1/2017
Frederiksberg den 16. marts 2017

Året 2016 har igen været et spændende år i Danske Hoteller. Vi har bl.a. opnået at passere vort mål for 2019, idet vi nu har 21 hoteller i koncernen. Vi er dermed blevet den største hoteloperatør i Danmark målt på antal hoteller.

Vi har samtidig nået det bedste resultat i koncernens historie, ligesom vort frie cash flow har passeret 21 mio. kr. Vor soliditet er igen styrket og udgør nu 33,6.
Vi har også i året passeret en anden milepæl, idet vi har haft over 215.000 overnatninger.

Vi er taknemmelige for at kunne vise dette resultat, som bygger på hundredetusindvis af loyale kunder samt flere hundrede hårdt arbejdende medarbejdere.

Vi har dog ikke på den baggrund slækket på vor aktivitet. I samarbejde med Kold College i Odense har vi bl.a. udviklet vor egen lederuddannelse og det første hold har gennemgået denne i første kvartal 2017. I erhvervslivet er der fokus på flere kvindelige ledere. I den forbindelse kan vi nævne, at flertallet af vore ledere er kvinder.

På investeringsområdet kan vi nævne, at vi har iværksat licitation på Als i forbindelse med tilbygning af mindst 20 værelser på Hotel Nørherredhus og vi har i udbud færdiggørelse af 6 af de 30 ufærdige værelser, vi overtog med købet af Hotel Marina, Grenå. Endelig undersøger vi mulighederne for at udbygge Hotel Vissenbjerg Storkro med yderligere 20 værelser.

Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt på Hotel Menstrup Kro den 6. april 2017, og vi forventer at udsende vor halvårsrapport for første halvår den 17. august 2017.

Årsregnskabet for 2016 kan læses ovenfor.

Med venlig hilsen
Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck 
Bestyrelsesformand