Meddelelse nr. 6/2014
Frederiksberg den 28. december 2014 

År 2014 har været et meget spændende men også - igen - et udfordrende år for Danske Hoteller A/S. Der skimtedes i starten af året en spæd optimisme, som dog desværre er aftaget noget hen over året, ikke mindst fordi de internationale og danske konjunkturer er blevet påvirket af de kriser, vi ser såvel i Europa som i Mellemøsten. Vi vil dog igen i år - som i 2013 - få en positiv organisk vækst.

I 2014 har vi erhvervet Hotel Marina i Grenå. Overtagelsen af hotellet har været udfordrende set i et driftsmæssigt perspektiv, idet hotellet var bragt i en meget vanskelig situation under den tidligere lokale ledelse. Det har derfor som forventet været bekosteligt at "genstarte" hotellet, og vi forudser også, at starten af 2015 vil blive en udfordring.

Vi har i 2014 styrket vor salgs- og marketingafdeling, og vi vil målrettet fortsætte denne udvikling også i 2015, hvor der vil blive tilført yderligere ressourcer til afdelingen med henblik på i større omfang selv at kunne generere det nødvendige salg.

Gennem 2014 har der samlet set været investeringer for omkring 20 mio. kr. Vi vil i vor helårsmeddelelse give en mere fyldestgørende orientering herom, men vi kan her bl.a. nævne købet af hotel Marina, yderligere forbedring af vores wifi-løsning, fortsættelse af renovering af lokaler på Hotel Dagmar, samt afsluttende arbejder med nye mødelokaler på Hotel Limfjorden samt færdiggørelse af renovering af Hotel Phønix, Brønderslev.

Vi estimerede den forventede resultatfremgang i vor meddelelse nr. 4/2014. Efter den seneste periode fastholdes disse forventninger om den samlede resultatfremgang i 2014.

I august måned blev vi noteret på OTC, og vore aktier handles der til forskellige priser. Der har været en række handler i løbet af efteråret.

Vi vil benytte lejligheden til at ønske alle et godt og lykkebringende nytår, hvor vi fejrer vort 25 års jubilæum. Vi forventer fortsat at udsende vor helårsmeddelelse den 19. marts 2015.

I denne vil der samtidig blive givet et bud på, hvorledes vi ser situationen for året 2015.

Den ordinære generalforsamling forventes afholdt den 9. april 2015.

Med venlig hilsen
Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand