Meddelelse 4/2016
Frederiksberg den 7. december 2016

Vi fik på mange måder et dejligt jubilæumsår i 2015, men vi nåede ikke at reflektere meget over dette, for allerede den 1. marts 2016 overtog vi hotel nr. 20 - Hotel Nørherredhus i Nordborg. Vi planlagde fra starten at udbygge hotellet, men på grund af en lokalplan var dette ikke muligt. Heldigvis har Sønderborg Kommune været positive overfor at ændre lokalplanen, og vi forventer allerede i løbet af 2017 at udbygge hotellet med flere værelser, idet det har vist sig at hotellet er for lille i forhold til den lokale efterspørgsel. 

Hurtigt herefter opstod der en ny mulighed, og vi erhvervede med virkning fra den 1. august 2016, Hotel Lynggaarden, Lind v/ Herning. Hotellet, der var lukket, er efter en mindre renovering genåbnet, og vil i fremtiden blive drevet som et anneks til Østergaards Hotel, Herning.

Også i 2016 har vore investeringer været store, idet vi har investeret over 35 mio. kr. i udvikling af virksomheden og ud over de nævnte nyerhvervelser, har vi foretaget tilbygning på Hotel Søparken med 14 nye værelser, fortsat renoveringen af Hotel Dagmar og Hotel Menstrup Kro samt tilkøbt en ny bygning i Ribe, hvor vi er i gang med at indrette 6 nye værelser. Desuden har vi renoveret facaden og taget på Hotel Ringkøbing samt foretaget en række andre mindre investeringer. 

Vi estimerede den forventede resultatfremgang for år 2016 i vor meddelelse nr.: 3/2016. Efter den seneste periode fastholdes forventningerne, antagelig i den øvre ende af disse - især for så vidt hvad angår resultatet før skat, som vi nu forventer bliver noget bedre end i 2015.

Vi benytter lejligheden til at ønske alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår!

Vi forventer fortsat at udsende vor helårsmeddelelse den 17. marts 2017. I denne vil der samtidig blive givet en vurdering af, hvorledes vi ser situationen for året 2017. Den ordinære generalforsamling forventes afholdt den 6. april 2017 på Hotel Menstrup Kro med efterfølgende aktionærmøder i Nordborg og Juelsminde for de aktionærer der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen. 

Med nærværende meddelelse fremsendes til vore aktionærer bevis/beviser på de tidligere annoncerede aktionærfordele. Disse aktionærfordele er stærkt forbedrede i forhold til de tidligere gældende, og vi ser frem til at De besøger et eller flere af vore mange hoteller rundt om i Danmark.

Med venlig hilsen
Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand