Meddelelse nr. 4/2017
Frederiksberg, den 6. december 2017

Endnu et travlt år for Danske Hoteller A/S er ved at gå på hæld. Der er også i 2017 sket meget i virksomheden, selv om vi ikke i dette år har fået nye hoteller. Vi har i stedet koncentreret os om at udbygge dem, vi har og foretage mange forbedringer.

Vore investeringer i 2017 vil overstige 20 mio. kr., og virksomheden udvikler sig fortsat. Vi har bygget 6 nye ”familie”-værelser på Hotel Marina, Grenå, som herefter er på 85 værelser. Herudover har vi indrettet 6 nye værelser på Hotel Dagmar og købt yderligere en ejendom til hotellet, og vi forventer at indrette 5 nye værelser i denne bygning i løbet af 2018, hvorefter Hotel Dagmar har 59 værelser. 

I slutningen af august påbegyndte vi tilbygning til Hotel Nørherredhus, Nordborg, hvor den nye bygning består af 20 værelser. Byggeriet forløber planmæssigt, og vi forventer, at værelserne står klar omkring 1. maj 2018.

Derudover er store dele af taget på Hotel Årslev Kro samt adskillige badeværelser både på Hotel Dagmar og Hotel Phønix, Brønderslev renoveret.

Vi estimerede det forventede resultat for året 2017 i vor meddelelse nr. 2/2017. Efter den seneste periode fastholdes forventningerne, antagelig i den øvre ende af disse.

Vi benytter lejligheden til at ønske alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår!

Vi forventer fortsat at udsende vor helårsmeddelelse den 15. marts 2018. I denne vil der samtidig blive givet en vurdering af, hvorledes vi ser situationen for året 2018.

Den ordinære generalforsamling forventes afholdt den 12. april 2018 på Hotel Ringkøbing med efterfølgende aktionærmøder i Nordborg og Juelsminde for de aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen. 

Med nærværende meddelelse fremsendes til vore aktionærer bevis/beviser på de tidligere annoncerede aktionærfordele. Disse aktionærfordele er fra 2017 stærkt forbedrede i forhold til de tidligere gældende, og vi ser frem til, at De besøger et eller flere af vore mange hoteller rundt om i Danmark.
 

Med venlig hilsen
Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand