Frederiksberg, den 11. august 2023

Godt halvårsregnskab i Danske Hoteller A/S - forventningerne til helåret fastholdes

Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2023.

Danske Hoteller A/S fik et godt resultat i første halvår af 2023. Halvåret var præget af en svag start på året. På baggrund af en stærk medarbejderindsats er det samlede indtjeningsniveau på halvåret (EBITDA) dog kun i mindre omfang påvirket heraf. Resultatet er tillige påvirket af stigende renteomkostninger.

På baggrund af halvårsresultatet og den stærke indsats fra medarbejderne fastholdes forventningerne til helåret 2023, dog nok i den lavere ende af intervallerne.

Hovedpunkterne er angivet i faktiske tal for årets første halvår sammenlignet med 2022:

  • Omsætningen androg 155.347 t.kr. mod 140.680 t.kr. – en stigning på 14.667 t.kr. eller 10,4 %. Den organiske vækst er på 6,7 %.
  • Resultatet af driften (EBITDA) androg 12.016 t.kr. mod 10.883 t.kr. eller en forskel på 1.133 t.kr. svarende til en stigning på 10,4 %.
  • Resultatet af primær drift (EBIT) androg 4.977 t.kr. mod 3.424 t.kr. – en forbedring på 1.553 t.kr. svarende til 45,4 %.
  • Resultatet før skat (PBT) var positivt med 137 t.kr. mod 2.848 t.kr. eller et fald på 2.711 t.kr.
  • På baggrund af udviklingen i første halvår med en stærk medarbejderindsats, et fortsat stort fokus på omkostningsstyring og med den seneste udvikling fastholdes forventningerne til hele 2023 i forhold til meddelelse nr.: 6/2023. Vi forventer, at omsætningen vil andrage mellem 345 mio. kr. og 355 mio. kr., ligesom vi fastholder forventningerne til EBITDA på 36-43 mio. kr. og til EBIT på 21-28 mio. kr. Endelig forventer vi et resultat på PBT på mellem 14 mio. kr. og 21 mio. kr. Resultatet forventes i den lavere ende af intervallerne.
  • Disse estimater har den grundlæggende forudsætning, at renteniveauet ikke stiger yderligere og at energiomkostningerne forsat vil være på det nuværende niveau.

Læs hele halvårsmeddelelsen her


Kontakt: Bestyrelsesformand Erik Sophus Falck tlf. + 45 4013 5373 eller CFO Thor Pedersen tlf. + 45 3132 3324.