Frederiksberg, den 1. september 2023

Udvidelsen af selskabskapitalen i Danske Hoteller A/S blev en stor succes – udbuddet blev overtegnet

Idet vi henviser til meddelelse nr. 9/2023, kan vi oplyse, at tegningsperioden for tegning af nye B-aktier i Danske Hoteller A/S blev afsluttet den 29. august 2023.

Udbuddet af de nye B-aktier blev overtegnet, idet der var langt flere anmodninger om køb af aktier, end der var aktier til salg, og vi måtte derfor reducere i den største tegningsanmodning. 

Den stillede tegningsgaranti fra de største aktionærer blev derfor ikke aktuel.

Tegningen blev foretaget af såvel nuværende som nye aktionærer. Ved aktieemissionen fik selskabet flere hundrede nye aktionærer, og Danske Hoteller A/S har nu over 2.400 aktionærer. 

Koncernen betragter kapitaludvidelsens forløb som en meget stor succes.

Forøgelsen af selskabskapitalen er sket for fortsat at sikre udviklingen af selskabet i henhold til strategiplanen og sikre, at vi løbende har det finansielle beredskab, der skal til for at understøtte udviklingen.

Vi forventer fortsat at udsende helårsmeddelelse den 14. marts 2024.


Kontakt: Bestyrelsesformand Erik Sophus Falck tlf. + 45 4013 5373 eller CFO Thor Pedersen tlf. + 45 3132 3324.