Meddelelse nr. 1/2015
Frederiksberg, den 25. februar 2015

Hotel Juelsminde Strand overtages formentlig af Danske Hoteller A/S

Der har i en kortere periode været ført forhandlinger mellem de største erhvervsvirksomheder og lokale erhvervsledere i Juelsminde og Danske Hoteller A/S med henblik på, at Danske Hoteller A/S skulle overtage Hotel Juelsminde Strand og genåbne hotellet.

Da sagen nu har givet anledning til adskillige avisartikler, finder vi det rigtigst at orientere vore aktionærer herom.

Der er mellem et lokalt stiftet selskab - Færgegården Juelsminde ApS og ejeren af Hotel Juelsminde Strand, Marienholm Ejendomme ApS - indgået en betinget aftale om overtagelse af hotellet, betinget af, at den fornødne kapital kan fremskaffes.

Der er så efterfølgende udfærdiget et udkast til "letter of intent" mellem Færgegården Juelsminde ApS og Danske Hoteller A/S og vort ejendomsselskab, hvorefter vort ejendomsselskab indtræder i retten til at overtage hotellet for 6.150.000 kr. kontant.

I det omtalte "letter of intent" er det samtidig fastslået, at betingelsen for overtagelsen og genåbningen er, at der ved lokal initiativ fremskaffes investorer i Danske Hoteller A/S svarende til en egenkapitalforøgelse på kontant 7 mio. kr. samt et lån på nærmere aftalte vilkår på yderligere 4 mio. kr.

Når forhandlingerne måtte blive tilendebragt, vil vi give en fyldestgørende redegørelse herom.


Med venlig hilsen
Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand