Meddelelse nr. 1/2018
Frederiksberg, den 8. februar 2018

Danske Hoteller A/S ophører med at drive Hotel Frederik II, Slagelse

Der har i en periode været ført forhandlinger mellem Dansk Supermarked Ejendomme A/S og Danske Hoteller A/S med henblik på at få løst store uenigheder omkring forpagtningen og forståelsen af den indgåede aftale.

Disse forhandlinger er mundet ud i en aftale, hvorefter Danske Hoteller A/S ophører med at drive Hotel Frederik II senest med udgangen af året 2018.

Dansk Supermarked Ejendomme A/S har efterfølgende offentliggjort, at ejendommen planlægges nedrevet.

Aftalen vurderes ikke at påvirke resultatforventningerne for 2018, som vil blive nærmere omtalt i vor årsregnskabsmeddelelse, som forventes udsendt den 15. marts 2018.

Da Hotellet har været underskudsgivende, vil lukningen påvirke koncernens resultatdannelse positivt fra og med år 2019.

Hotel Frederik II er det eneste af de 21 hoteller i Danske Hoteller-koncernen, som ikke er ejet af koncernen selv.

Med venlig hilsen
Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand