Selskabsmeddelelse nr. 1/2020

Frederiksberg den 12. marts 2020

 

Et ekstraordinært stort og stærkt resultat i Danske Hoteller A/S

Hovedpunkterne for hotelkoncernen for 2019:

  • Omsætningen er steget med 42.676 t.kr. eller 17,92 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,06 %).
  • Resultatet af driften (EBITDA) er steget med 8.640 t.kr. eller 31,72 % (marginal 12,78 mod 11,44 i 2018 og 10,65 i 2017).
  • Resultatet af primær drift (EBIT) er steget med 7.143 t.kr. eller 46,84 % (marginal 8,0 mod 6,4 i 2018 og 5,9 i 2017).
  • Resultatet før skat (PBT) er positiv med 13.674 t.kr., en stigning i forhold til 2018 på 4.620 t.kr. eller 51,02 %.
  • Frit cash flow fra driften udgør 33.597 t.kr. og er 150 % af EBIT.
  • Resultatet er på driftsniveau lidt bedre end de udmeldte forventninger i meddelelse nr. 8/2019, medens det på resultatet før skat er i overensstemmelse med de udmeldte forventninger.
  • Resultatet må betegnes som særdeles tilfredsstillende og underbygger, at den strategiske platform, som koncernen arbejder på, er rigtig.
  • Forventningerne til 2020 er beskrevet i årsberetningen side 17.
  • Det foreslås på baggrund af det gode resultat, at der udbetales et udbytte for året 2019 på 7 kr. pr. aktie.
  • Hele årsrapporten kan læses i vedhæftede pdf.


På baggrund af det gode resultat udtaler bestyrelsesformand Erik Sophus Falck:

Året 2019 har været et stærkt år for Danske Hoteller, hvor store forandringer er blevet implementeret, ligesom en ny ledelsesstruktur har haft en stor betydning for resultatudviklingen. På alle nøgleparameter har driftsudviklingen i virksomheden været tilfredsstillende og underbygger det flotte resultat.

Virksomheden har aldrig stået stærkere og vil i langt højere grad efter et sådant år være i stand til ved egen kraft at videreudvikle sig. 

2020 bliver et udfordringens år, hvor virksomhedens nye styrke skal vise sit værd ikke mindst set i lyset af den seneste udvikling i corona virussen, som helt sikkert også vil få betydning for Danske Hotellers mulighed for at skabe et tilfredsstillende resultat i det kommende år.

Kontakt: Bestyrelsesformand Erik Sophus Falck, mobil 40135373