Meddelelse nr. 1/2021
Frederiksberg, den 18. marts 2021

 

2020 resultatet i Danske Hoteller A/S stærkt præget af Covid-19

 • Omsætningen er faldet med 78.961 t. kr. eller 28,1 %.
 • Resultatet af driften (EBITDA) er på 16.636 t. kr. (marginal 8,25 mod 12,78 i 2019 og 11,44 i 2018).
 • Resultatet af primær drift (EBIT) er på 1.331 t. kr. (marginal 0,7 mod 8,0 i 2019 og 6,4 i 2018).
 • Resultatet før skat (PBT) er negativ med 5.991 t. kr.
 • Frit cash flow fra driften udgør 28.729 t kr.
 • Koncernens egenkapital er 163.341 t. kr. og soliditeten er 29,6.
 • Resultatet er på driftsniveau lidt bedre end de udmeldte forventninger i meddelelse nr. 10/2020 medens det på resultatet før skat er i overensstemmelse med de udmeldte forventninger.
 • Resultatet må betegnes som utilfredsstillende, men dog acceptabelt på baggrund af de barske restriktioner, som regeringen har gennemført i løbet af året.
 • Forventningerne til 2021 er beskrevet i årsberetningen side 17.
 • Det foreslås, at der ikke udbetales udbytte for året.
 • Hele årsrapporten kan læses i vedhæftede pdf.

På baggrund af resultatet udtaler bestyrelsesformand Erik Sophus Falck: 

”Året 2020 har været et år præget af Covid-19 og de barske restriktioner, som regeringen har gennemført ikke mindst overfor hotel og restaurationsbranchen.  De af Folketinget indførte hjælpepakker har slet ikke kunnet forhindre de store driftstab, som restriktionerne har medført. At resultatet ikke er blevet værre skyldes især, at flere nøglemedarbejdere har arbejdet intenst for at afbøde virkningerne af restriktionerne, hvilket i høj grad er lykkedes.  

Koncernens egenkapital er på baggrund af kapitaludvidelsen midt på året stort set uændret og soliditeten er fortsat på et højt niveau, hvilket medvirker til, at koncernen fortsat står på et solidt grundlag.”  

Kontakt:  

Bestyrelsesformand Erik Sophus Falck, mobil 4013 5373 eller CFO Thor Pedersen, mobil 3132 3324