Meddelelse nr. 2/2016
Frederiksberg den 1. juli 2016

Hotel Lynggården, Herning, der er ejet af Betoma ApS er pr. 1. august 2016 solgt til Danske Hoteller A/S. 

***
Danske Hoteller A/S har overtaget naboejendom til Hotel Dagmar i Ribe.

***
Efter forholdsvis korte forhandlinger mellem repræsentanter for sælger og Danske Hoteller A/S har Danske Hoteller A/S med virkning fra den 1. august 2016 med sælger aftalt at overtage Hotel Lynggården, Herning - dog under den forudsætning at endelig finansiering falder på plads.

Hotellet er beliggende i Lind ved Herning og kun ca. 2 km. fra Messecenteret og Jyske Bank Boksen. Hotellet har 56 værelser, der alle er særdeles pænt indrettede med et moderne tilsnit.

Derudover har hotellet en restaurant og gode faciliteter i øvrigt, og det forventes, at hotellet skal drives som anneks til vort hotel i Herning, Østergaards Hotel.

Den aftalte pris udgør 6,5 millioner kroner, som erlægges ved overtagelse af kreditter og en forventet ny belåning på ca. 3,250 mio. kr., udstedelse af aktier i Danske Hoteller A/S for ca. 1,5 mio. kr. (360 styk aktier à 1.000 til kurs 415) og resten vil blive erlagt kontant.

Købet af Hotel Lynggården vil styrke vor placering i det centrale Jylland og er i øvrigt i tråd med vor strategiramme.

***
Danske Hoteller A/S har pr. 1. juni 2016 overtaget en ejendom på torvet i Ribe skråt overfor Hotel Dagmar.  Ejendommen, der er fredet, vil blive ombygget og herefter indeholde 6 værelser.

Prisen for ejendommen har været 2.325 t. kr. kontant, og hele projektet forventes at kunne holdes inden for en ramme på knap 4 mio. kr.

***
Begge projekter forventes ikke i nævneværdig grad at påvirke vor resultatdannelse i 2016, men der vil dog i forbindelse med vor halvårsmeddelelse nærmere blive redegjort herfor.

Med venlig hilsen
Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand