Selskabsmeddelelse nr.: 2/2020

Frederiksberg 16. marts 2020

Danske Hoteller A/S og COVID-19

Resultatforventningerne

På baggrund af regeringens udmelding vedr. COVID-19 og en efterfølgende markant negativ udvikling i såvel bookingerne som annulleringerne må Danske Hoteller A/S med beklagelse ændrer i selskabets forventninger til året 2020.

Forventningerne til resultatet er nu, at vi ikke forventer at nå et resultat på det høje niveau, som vi så i 2019. På baggrund af udviklingen må det samtidig præciseres, at det er umuligt på nuværende tidspunkt at forudsige, hvilket resultat vi vil opnå i 2020, idet dette fuldstændig afhænger af, hvor længe krisen varer.

Vi vil senest i forbindelse med halvårsmeddelelsen præcisere forventningerne til årets resultat.

Generalforsamlingen

På baggrund af regeringens henstilling er det besluttet, at årets generalforsamling afholdes som tidligere varslet torsdag den 16. april 2020 på Golf Hotel Viborg men uden noget efterfølgende traktement. I lighed med mange andre selskaber med forårsgeneralforsamlinger opfordrer vi aktionærerne til at brevstemme eller sende fuldmagt til bestyrelsen.

Investormøder

På baggrund af regeringens henstilling vil de to planlagte investormøder blive aflyst.

Udbytte

For at beskytte virksomhedens likviditet i disse meget svære tider har bestyrelsen besluttet at indstille til generalforsamlingen, at der alligevel ikke udbetales udbytte for året 2019, selvom andet fremgår af årsregnskabsmeddelelsen, der blev udsendt torsdag den 12. marts (selskabsmeddelelse nr. 1/2020).

Kontakt: Bestyrelsesformand Erik Sophus Falck: 40 135 373


Fremadrettede udsagn: Denne selskabsmeddelelse og de dertilhørende bemærkninger indeholder udsagn om fremtiden, herunder udsagn om fremtidige forventede resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter, som kan medføre, at de faktiske resultater viser sig at fravige væsentligt fra forventningerne, både positivt og negativt. Selskabet påtager sig - med mindre lovgivningen tilsikrer andet - ingen forpligtigelse til at opdatere udsagn om fremtiden som følge af nye udviklinger i virksomheden eller nye oplysninger, som måtte komme virksomheden til kendskab.