Selskabsmeddelelse nr. 2/2023
Frederiksberg, den 27. januar 2023

På baggrund af driftsudviklingen i 3. og 4. kvartal opjusterer Danske Hoteller A/S på omsætning og på PBT-niveau forventningerne til helåret 2022

I selskabsmeddelelse nr. 1/2023, hvor den forestående emission af nye B-aktier blev annonceret, blev det oplyst, at selskabet inden tegningsperiodens start ville give en orientering omkring forventningerne til resultatet for 2022. Der arbejdes fortsat med færdiggørelsen af regnskabet, men forventningerne kan nu præciseres således:

Den realiserede udvikling i 3. og 4. kvartal 2022 har vist sig noget mere gunstig end forventet ved halvåret, hvorfor selskabet opjusterer forventningerne til resultatet i 2022 på omsætnings- og PBT-niveau.

De ændrede forventninger til helåret 2022 kan opgøres således:

Tal i mio. kr.Forventet 2022
pr. 16/8
Forventet 2022
pr. 27/01-23
Forventet omsætning i 2022305-320

322-330

Forventet EBITDA i 2022

38-43

38-41

Forventet EBIT i 2022

23-28

23-26

Forventet PBT i 202216-2121-24

Bestyrelsen udtaler: ”Den konstaterede udvikling i virksomheden over den seneste periode er meget tilfredsstillende, og det er glædeligt, at det er lykkedes med god kunderespons og en ihærdig indsats fra samtlige medarbejdere delvist at kompensere for de stærkt stigende priser - især på energiområdet.”

Helårsmeddelelsen forventes fortsat udsendt den 16. marts 2023.

Kontakt: Bestyrelsesformand Erik Sophus Falck, tlf. 40 13 53 73 eller CFO Thor Pedersen tlf. 31 32 33 24.


Fremadrettede udsagn: Denne selskabsmeddelelse og de dertil hørende bemærkninger indeholder udsagn om fremtiden, herunder udsagn om fremtidige forventede resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter, som kan medføre, at de faktiske resultater viser sig at fravige væsentligt fra forventningerne, både positivt og negativt. Selskabet påtager sig – med mindre lovgivningen tilsikrer andet – ingen forpligtigelse til at opdatere udsagn om fremtiden som følge af nye udviklinger i virksomheden eller nye oplysninger, som måtte komme virksomheden til kendskab.