Meddelelse nr. 3/2014
Frederiksberg, den 8. september 2014

Aktier i Danske Hoteller A/S er optaget til handel hos Dansk OTC

Aktierne i Danske Hoteller er fra den 8. september 2014 optaget til handel hos Dansk OTC.

Noteringen sker for at give vore nuværende aktionærer og de kommende en nem adgang til handel med selskabets aktier.

De kan på www.danskotc.dk se kurslisten og de selskabers aktier, der handles via Dansk OTC, ligesom De her kan læse mere om denne handelsplads, som indsamler og registrerer købs- og salgsønsker i de enkelte aktier. De stillede priser fremgår dagligt af OTC-listen.

Køb af aktier via OTC-listen:

Ønsker De at købe aktier i Danske Hoteller A/S, kan De rette henvendelse til Dansk OTC på telefon 75 61 21 66 eller via mail til danskotc@danskotc.dk.

Forinden De kontakter Dansk OTC, er det en god ide at læse oplysningerne om Danske Hoteller A/S på www.danske-hoteller.dk.

Salg af aktier via OTC-listen:

Ønsker De at sælge aktier i Danske Hoteller A/S, kan De rette henvendelse til Dansk OTC på telefon 75 61 21 66 eller via mail til danskotc@slet-dette.danskotc.dk

Med venlig hilsen 

Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand