Meddelelse nr. 3/2019
Frederiksberg den 26. april 2019

Til vore aktionærer og andre interesserede

På den ordinære generalforsamling den 2. april 2019 blev det enstemmig godkendt at ændre styk størrelsen på vore aktier således, at en aktie på nominelt kr. 1.000,- kr. blev ombyttet til 10 styk aktier på nominelt kr. 100,-.

I forbindelse med ændringen blev det via VP meddelt vore aktionærer, at konsekvensen ville blive – alt andet lige – at prisen på de nye aktier ændredes til 420,- kr. i stedet for 4.200,- kr. (alle fik 10 gange så mange aktier i sit depot).

Ved registreringen er der imidlertid sket det, at kursen ved en fejl er blevet angivet til 0, hvilket er forkert. På hovedkontoret sælger vi kun aktier til 420 kr. pr. aktie.

Der arbejdes hårdt for at rette fejlen, og Danske Bank A/S har allerede rettet fejlen i depoter, der er i Danske Bank A/S. Det gælder p.t. imidlertid ikke depoter i andre pengeinstitutter, men der arbejdes som anført hårdt på at få problemet løst.

Vi understreger, at den samlede værdi af dine aktier ikke har ændret sig – der er blot tale om en fejl i depotoplysningen.  

Med venlig hilsen
Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand