Selskabsmeddelelse nr.: 4/2020

Frederiksberg, den 23. april 2020

 


COVID-19

DANSKE HOTELLER A/S udsætter igen den ordinære generalforsamling

Da der fortsat ikke er en afklaring omkring genåbningen af det forretningsområde, som Danske Hoteller A/S befinder sig i, er det med beklagelse, at vi igen ser os nødsaget til at udsætte den ordinære generalforsamling.

Denne forventes nu afholdt onsdag den 27. maj 2020 kl. 16.00.

Indkaldelse vil ske i henhold til vedtægternes § 6, og i indkaldelsen vil også fremgå, hvor generalforsamlingen afholdes.

Kontakt: Bestyrelsesformand Erik Sophus Falck, mobil 40135373