Frederiksberg, den 13. februar 2023

Danske Hoteller A/S forlænger muligheden for at blive aktionær

Bestyrelsen i Danske Hoteller A/S har besluttet at forlænge udbuddet for tegning af nye B-aktier i selskabet med en uge.

Tegningen af de nye aktier i Danske Hoteller A/S forløber godt, men set i lyset af vor investering i hotel nr. 25 (se meddelelse nr. 3/2023) har bestyrelsen fundet det hensigtsmæssigt at forlænge den periode, hvor de nye aktier kan tegnes med yderligere 7 dage, så tegningsperioden samlet løber fra den 30. januar 2023 til og med den 20. februar 2023.

Tegningsblanket kan fortsat udfyldes på selskabets hjemmeside www.danske-hoteller.dk/aktionaer/bliv-medejer.

Forlængelsen sker også, fordi vi vil give endnu flere mulighed for at blive medejer og derigennem få mulighed for at nyde godt af vort populære program med aktionærfordele, som fortsætter i 2023 for såvel nye som bestående aktionærer. Således får også nye aktionærer ved tegning af mindst 50 aktier rabat ved den første overnatning.

Antallet af overnatninger med rabat afhænger i øvrigt af, hvor mange aktier man tegner eller allerede er indehaver af. Jo flere aktier, desto flere billige overnatninger. De samlede aktionærfordele kan ses på selskabets hjemmeside www.danske-hoteller.dk/aktionaer/aktionaerfordele.

Tegningen er fortsat garanteret af selskabets største aktionærer.

Kontakt: Bestyrelsesformand Erik Sophus Falck tlf. + 45 4013 5373 eller CFO Thor Pedersen tlf. + 45 3132 3324.