Meddelelse nr. 5/2019
Frederiksberg den 1. august 2019

 

Til vore aktionærer og andre interesserede!

Danske Hoteller A/S udvider kapitalen og udbyder nye aktier. 

Bestyrelsen i Danske Hoteller A/S har besluttet at udbyde nye aktier i selskabet.

Der udbydes 10.000 styk nye aktier a’ kr. 440,- pr. styk, uden fortegningsret for de nuværende aktionærer. Der udbydes samtidig en mindre post til favørkurs til koncernens ledende medarbejdere.

Tegningen af de nye aktier sker i perioden fra den 26. august 2019 til den 12. september 2019 og tegningsplanket kan printes ud fra selskabets hjemmeside www.danske-hoteller.dk/info/investor-relations/bliv-medejer

Udvidelsen af koncernens kapitalgrundlag er i overensstemmelse med vor strategiramme, der bl.a. har som plan, at vi konstant skal have det fornødne finansielle beredskab for at sikre den fortsatte udvikling af hotelkoncernen.

Det er samtidig besluttet, at fastholde de populære aktionærfordele i 2020 og at aktionærer allerede ved køb af 5 aktier får rabat ved den første overnatning. Antallet af overnatninger hvorpå man får rabat afhænger i øvrigt af, hvor mange aktier man køber eller allerede er indehaver af. Jo flere aktier desto flere billige overnatninger. De samlede aktionærfordele kan ses på selskabets hjemmeside www.danske-hoteller.dk/info/investor-relations/aktionaerfordele

Danske Hoteller introducerer samtidig i 2019 en velkomstpakke – så man ved køb af 5 aktier eller flere vil modtage velkomstpakken. Læs mere herom på selskabets hjemmeside på det ovenfor anførte link.

Tegningen er garanteret af selskabets største aktionær Erik Sophus Falck’s Erhvervsdrivende Fond.

Vi forventer at udsende vor halvårsrapport for første halvår den 15. august 2019.


Med venlig hilsen

Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand