Meddelelse nr. 06/2018
Frederiksberg, den 13. november 2018

Dansk OTC lukker

Som bekendt har Danske Hoteller A/S gennem nogle år været optaget på OTC-listen for unoterede aktier, hvor det samtidigt har været muligt at handle aktien.

Finansiel Stabilitet, der er statsejet og har til formål at tage sig af nødlidende pengeinstitutter, overtog den 13. september 2018 kontrollen med Københavns Andelskasse, som ejer og administrer Dansk OTC.

Finansiel stabilitet har besluttet at afvikle handelen med unoterede aktier på OTC-listen, og dette indstilles derfor pr. 15. november 2018.

Vi i Danske Hoteller A/S beklager denne beslutning, men vi vil i forlængelse heraf så vidt det er os muligt søge via hovedkontoret at formidle køb og salg af vore aktier.

Hvis du er interesseret i at købe eller sælge, kan du rette henvendelse til os på info@danske-hoteller.dk.

Hvis du hverken står overfor at skulle købe eller sælge aktier i Danske Hoteller A/S, har ovennævnte ingen betydning, og du skal ikke foretage dig noget i den anledning.

Bestyrelsen er p.t. ved at undersøge, hvorledes andre selskaber optaget på OTC-listen forholder sig til lukningen og vil bl.a. i den anledning tillige vurdere eventuelle andre mulige handelspladser for aktierne.


Med venlig hilsen
Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand