Selskabsmeddelelse nr.: 6/2020
Frederiksberg, den 19. maj 2020

Danske Hoteller A/S: COVID-19 vil sætte præg på 2020-resultatet, men stærk tro på fremtiden og mulig kapitaludvidelse

Selvom hotel- og restaurationsbranchen som så mange andre brancher oplever hårde odds under COVID-19, ser bestyrelsen i Danske Hoteller A/S med den trinvise genåbning af det danske samfund nogenlunde fortrøstningsfuldt på fremtiden, selvom der ligger adskillige vanskelige måneder forud. Det forudsætter dog, at genåbningen af Danmark følger planerne, og at de midlertidige restriktioner afvikles i samme takt, som de er indført, så en mere normal driftssituation for koncernens 23 ejede- og drevne hoteller kan genetableres.

Resultatforventningerne

Nedlukningen af Danmark kom få dage efter at koncernen i marts havde offentliggjort det bedste regnskabsresultat i koncernens 30-årige historie - et resultat, der har forbedret sig år for år gennem en lang periode. Med regeringens COVID-19 restriktioner oplevede Danske Hoteller A/S, som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 2/2020, en markant negativ udvikling i såvel bookninger som annulleringer, og det betød ændringer i selskabets resultatforventninger til 2020. Vi tilkendegav samtidig, at vi ikke for 2020 forventede at nå et resultat på det høje niveau, som vi så i 2019, ligesom vi skrev, at det på daværende tidspunkt ikke var muligt at forudsige 2020-resultatet, da det afhang af, hvor længe krisen trak ud. Nu, cirka tre måneder senere er corona-krisen stadig i gang, og bestyrelsen i Danske Hoteller A/S vurderer aktuelt, at koncernen, med baggrund i den langvarige coronakrise, nu må forudse et underskud i årsresultatet.

Først i forbindelse med halvårsmeddelelsen vil det være muligt at give et mere præcist billede af resultatforventningerne. Meget vil afhænge af med hvilken takt danskerne igen søger mod hoteller og restauranter, grænsernes åbning og deraf øget tilstrømning af turister samt og ikke mindst hvorledes åbningen i forhold til forsamlingsforbuddet vil forløbe.

En vurdering af resultatet i dag vil dog være et underskud i niveau 8 til 14 mio. kr. i resultatet før skat. Det er naturligvis utilfredsstillende og mærkbart, men ikke kritisk. COVID-19 har ramt alle hårdt, især vores branche, og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at vi i for første gang i mange år har udsigt til et underskud i resultatet før skat. Det er en hård kamp for alle, men når vi alligevel – midt i pessimismen – har en stærk tro på fremtiden, har det netop baggrund i den markante og positive udvikling, vi har haft i koncernen gennem de seneste år, hvor vi har haft plads og rum til både at udvikle os gennem nye og markante hotelopkøb og samtidig konsolidere den samlede koncern, siger bestyrelsesformand i Danske Hoteller A/S, Erik Sophus Falck.

Ledelsen i Danske Hoteller A/S har i de seneste måneder arbejdet meget hårdt for at opnå en maksimal driftsoptimering under COVID-19. Vi har fået andel af de hjælpepakker, som regeringen har stillet til rådighed, og ikke mindst har ledelsen haft et meget stærkt fokus på hele tiden at have den fornødne likviditet til rådighed.

Mulig kapitaludvidelse

Danske Hoteller A/S har et fornuftigt likviditetsberedskab for den kommende periode, men er som mange andre danske virksomheder opmærksom på, at netop et tilstrækkeligt likviditetsberedskab er særdeles vigtigt for en stærk og stabil drift og udvikling.

For at styrke kapitalberedskabet bedst muligt har bestyrelsen derfor til hensigt snarest at foreslå gennemført en udvidelse af aktiekapitalen i selskabet. Vi forventer at udbyde i niveau 10.000 styk nye aktier. Udbudskursen forventes i niveauet 440- 460 kr. pr. stk. Der vil være knyttet de sædvanlige og attraktive aktionærfordele også til disse aktier. Kapitaludvidelsen vil være garanteret af selskabets største aktionærer.

Særskilt meddelelse herom vil blive udsendt, når der af bestyrelsen foreligger en endelig beslutning herom.

Kontakt: Bestyrelsesformand Erik Sophus Falck: 40 13 53 73