Selskabsmeddelelse nr.: 6/2021

Frederiksberg den 6. juli 2021


Udvidelsen af selskabskapitalen i Danske Hoteller A/S blev en stor succes – udbuddet blev markant overtegnet.

Idet vi henviser til meddelelse nr.: 3/2021 og 5/2021, kan vi oplyse, at tegningsperioden for tegning af nye aktier i Danske Hoteller A/S blev afsluttet den 22. juni 2021.

Udbuddet af de nye aktier blev markant overtegnet, idet der var langt flere anmodninger om køb af aktier end der var aktier til salg, og vi måtte derfor kraftigt reducere i den største tegningsanmodning.

Den stillede tegningsgaranti fra de største aktionærer blev derfor ikke aktuel.

Tegningen blev foretaget af såvel nuværende som nye aktionærer. Ved aktieemissionen fik selskabet 366 nye aktionærer, og Danske Hoteller A/S har nu 1.727 aktionærer. Koncernen betragter kapitaludvidelsens forløb, som en meget stor succes og det er den største succes ved en emission nogensinde i selskabets historie.

Samtidig med kapitaludvidelsen blev der udstedt 875 styk aktier til favørkurs til selskabets ledende medarbejdere.

Forøgelsen af selskabskapitalen er sket for fortsat at sikre udviklingen af selskabet i henhold til strategiplanen og sikre, at vi løbende har det finansielle beredskab, der skal til for at understøtte udviklingen.

Vi forventer fortsat at udsende halvårsmeddelelse den 12. august 2021.

Kontakt: Bestyrelsesformand Erik Sophus Falck tlf. + 45 40 13 53 73 eller CFO Thor Pedersen tlf. + 45 31 32 33 24