Frederiksberg, den 16. marts 2023

2022 resultatet i Danske Hoteller A/S er det bedste i koncernens historie

Hovedpunkterne for hotelkoncernen for 2022 er:

 • Omsætningen er steget med 80.684 t.kr. til 324.544 t.kr. en stigning på 33 %
 • Resultatet af driften (EBITDA) er steget fra 38.418 t.kr. til 39.316 t.kr. (marginal 12,11 mod 15,75 i 2021 og 8,25 i 2020)
 • Resultatet af primær drift (EBIT) er faldet fra 22.909 t.kr. til 22.721 t.kr. (marginal 7,0 mod 9,4 i 2021 og 0,7 i 2020)
 • Resultatet før skat (PBT) blev et overskud på 22.117 t.kr. mod 15.946 t.kr. i 2021.
 • Frit cash flow fra driften udgør 20.073 t.kr. og er stærkt påvirket af tilbagebetaling af statslån ydet i forbindelse med pandemien
 • Koncernens egenkapital er vokset fra 180.477 t.kr. til 195.246 t.kr., og soliditeten er 33,70
 • Resultatet er på driftsniveau i overensstemmelse med de udmeldte forventninger, senest i meddelelse nr. 2/2023.
 • Resultatet må betegnes som særdeles tilfredsstillende og er skabt på trods af de restriktioner, som regeringen indførte i starten af året samt de meget store stigninger på energi og andre varer.
 • Forventningerne til 2023 er beskrevet i årsberetningen side 21.
 • Det foreslås, at der i udbytte for året betales 0,75 kr. pr. aktie.
 • Hele årsrapporten kan læses her (åbner som pdf).

På baggrund af resultatet udtaler bestyrelsesformand Erik Sophus Falck:

Året 2022 har været et år præget af to væsentlige forhold. Det ene var regeringens nedlukning af branchen i starten af året – det andet de helt overraskende store prisstigninger på energi og andre varer. At resultatet er blevet så godt – det bedste i koncernens historie – skyldes ikke mindst vores dygtige medarbejdere, der har arbejdet ekstra hårdt for at kompensere for disse udefra kommende påvirkninger.”

Kontakt: Bestyrelsesformand Erik Sophus Falck tlf. + 45 4013 5373 eller CFO Thor Pedersen tlf. + 45 3132 3324.