Meddelelse nr. 07/2019

Frederiksberg, den 23. september 2019

Udvidelsen af aktiekapitalen i Danske Hoteller A/S blev en stor succes - udbuddet blev overtegnet

Idet vi henviser til vor meddelelse nr.: 5/2019, kan vi oplyse, at tegningsperioden for tegning af nye aktier i Danske Hoteller A/S blev afsluttet den 12. september 2019.

Udbuddet af aktier blev overtegnet, idet der var flere anmodninger om køb af aktier end der var aktier til salg, og vi måtte derfor reducere i de største tegningsanmodninger.

Hovedaktionæren Erik Sophus Falck’s Erhvervsdrivende Fond’s garanti for tegningen blev derfor ikke aktuel, og Fonden tegnede kun en forholdsmæssigt mindre andel af udbuddet.

Tegningen blev foretaget af såvel nuværende som nye aktionærer. Ved aktieemissionen fik selskabet over 300 nye aktionærer, og Danske Hoteller A/S har nu over 1.000 aktionærer. Koncernen betragter derfor kapitaludvidelsen som en stor succes.

Forøgelsen af selskabskapitalen er sket for at sikre et fortsat højt finansielt beredskab helt i overensstemmelse med strategiplanen - og for at sikre finansieringen af den løbende modernisering af hotellerne samtidig med, at vi har det fornødne kapitalberedskab i forbindelse med de mange henvendelser, som vi løbende får om overtagelse af nye hotelenheder.


Med venlig hilsen 
Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand