Selskabsmeddelelse nr.: 7/2020

Frederiksberg, den 2. juni 2020

 

Danske Hoteller A/S udvider kapitalen og udbyder nye aktier

Bestyrelsen i Danske Hoteller A/S har besluttet at udbyde nye aktier i selskabet.

Der udbydes 10.000 styk nye aktier á kr. 450,- pr. styk uden fortegningsret for de nuværende aktionærer.

Tegningen af de nye aktier sker i perioden 16. juni 2020 til 29. juni 2020 og tegningsblanket kan printes ud fra selskabets hjemmeside www.danske-hoteller.dk/info/investor-relations/bliv-medejer.

Udvidelsen af koncernens kapitalgrundlag er i overensstemmelse med vor strategiramme, og skal til stadighed sikre det fornødne finansielle beredskab til virksomhedens drift og fortsatte udvikling. Der henvises i øvrigt til selskabsmeddelelse nr.: 6/2020.

Det er samtidig besluttet at fastholde de populære aktionærfordele i 2020 således at aktionærerne ved tegning af mindst 5 aktier får rabat ved den første overnatning.

Antallet af overnatninger med rabat afhænger i øvrigt af hvor mange aktier man tegner eller allerede er indehaver af. Jo flere aktier desto flere billige overnatninger. De samlede aktionærfordele kan man se på selskabets hjemmeside www.danske-hoteller.dk/aktionaer/aktionaerfordele/

Tegningen er garanteret af selskabets største aktionærer.

 

Kontakt: Bestyrelsesformand Erik Sophus Falck, mobil 40135373