Meddelelse nr. 8/2019

Frederiksberg, den 7. november 2019

På baggrund af driftsudviklingen i 3. kvartal opjusterer Danske Hoteller A/S forventningerne til helåret 2019

Den konstaterede udvikling i 3. kvartal 2019 har vist sig langt mere gunstig end forventet ved halvåret, hvorfor selskabet opjusterer forventningerne til det samlede resultat i 2019.

Tredje kvartal har som helhed vist en meget positiv tendens. Antallet af overnatninger er over forventningerne og omkostningerne vokser fortsat mindre end omsætningen - hvilket gælder på alle vore fokusområder.

De ændrede forventninger til helåret 2019 kan opgøres således: 

Forventet til 2019
pr.   15/8
Forventet til 2019
pr. 7/11
Omsætningsvækst å/å 2019
12 % - 16 %15 % - 17 %
EBITDA vækst å/å 2019
17 % - 21 %
27 % - 29 %
PBT vækst å/å 201940 % - 50 %
50 % - 60 %

Bestyrelsen udtaler: ”Den konstaterede udvikling i virksomhedens resultater over det seneste er meget gunstig, og den positive tendens vi så ved starten af 2019 er fortsat gennem alle 3 kvartaler. Såvel den ”gamle” portefølje af hoteller som de nye bidrager til det forøgede resultat, hvilket bestyrelsen finder meget tilfredsstillende.”

Kontakt: Bestyrelsesformand Erik Sophus Falck, mobil 4013 5373

Med venlig hilsen
Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand


Fremadrettede udsagn: Denne selskabsmeddelelse og de dertil hørende bemærkninger indeholder udsagn om fremtiden, herunder udsagn om fremtidige forventede resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter, som kan medføre, at de faktiske resultater viser sig at fravige væsentligt fra forventningerne, både positivt og negativt. Selskabet påtager sig - med mindre lovgivningen tilsikrer andet - ingen forpligtigelse til at opdatere udsagn om fremtiden som følge af nye udviklinger i virksomheden eller nye oplysninger, som måtte komme virksomheden til kendskab.