Selskabsmeddelelse nr.: 08/2020

Frederiksberg den 09. juli 2020

Udvidelsen af aktiekapitalen i Danske Hoteller A/S blev en overvældende succes - udbuddet blev markant overtegnet.

Idet vi henviser til vor meddelelse nr.: 7/2020, kan vi oplyse, at tegningsperioden for tegning af nye aktier i Danske Hoteller A/S blev afsluttet den 26. juni 2020.

Udbuddet af aktier blev markant overtegnet, idet der var flere anmodninger om køb af aktier end der var aktier til salg, og vi måtte derfor reducere i den største tegningsanmodning.

Den stillede tegningsgaranti fra de største aktionærer blev derfor ikke aktuel.

Tegningen blev foretaget af såvel nuværende som nye aktionærer. Ved aktieemissionen fik selskabet knap 300 nye aktionærer, og Danske Hoteller A/S har nu 1.338 aktionærer. Koncernen betragter derfor kapitaludvidelsen som en overvældende succes.

Forøgelsen af selskabskapitalen er sket for at sikre et fortsat højt finansielt beredskab helt i overensstemmelse med strategiplanen - og for at sikre finansieringen af den løbende modernisering af hotellerne samtidig med, at vi har det fornødne kapitalberedskab ikke mindst i forbindelse med den krise som hotelbranchen er inde i på grund af den hårde nedlukning af branchen.

Vi forventer fortsat at udsende halvårsmeddelelse den 13. august 2020.

Med venlig hilsen

Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck Bestyrelsesformand