Selskabsmeddelelse nr.: 8/2021

Frederiksberg den 4. november 2021


På baggrund af driftsudviklingen i 3. kvartal opjusterer Danske Hoteller A/S markant forventningerne til helåret 2021

Den konstaterede udvikling i 3. kvartal 2021 har vist sig langt mere gunstig end forventet ved halvåret, hvorfor selskabet opjusterer forventningerne til det samlede resultat i 2021.

Tredje kvartal har som helhed vist en meget positiv tendens. Antallet af gæster har langt oversteget vore forventninger, og omkostningerne vokser fortsat væsentligt mindre end omsætningen, hvilket gælder på alle vore fokusområder.

De ændrede forventninger til helåret 2021 kan opgøres således:

Alle tal i mio. kr.Forventet 2021 pr. 12/8Forventet 2021 pr. 4/11
Omsætning220 – 240240 – 250
EBITDA27 – 3335 – 40
EBIT12 – 1820 – 25
PBT7 – 1214 – 19

Opjusteringen forudsætter, at der ikke indføres nye ødelæggende covid-19 restriktioner, som begrænser muligheden for normal hoteldrift.

Bestyrelsen udtaler: ”Den konstaterede udvikling i virksomhedens resultater over det seneste er meget gunstig, og den positive tendens vi så ved genåbning af samfundet har betydet en overvældende kundetilgang og dermed en ekstraordinær høj hotelkapacitetsudnyttelse, som er langt større end forventet. Bestyrelsen finder udviklingen meget tilfredsstillende”.

Kontakt: Bestyrelsesformand Erik Sophus Falck, mobil 40135373 eller CFO Thor Pedersen, mobil 31323324.

Fremadrettede udsagn: Denne selskabsmeddelelse og de dertil hørende bemærkninger indeholder udsagn om fremtiden, herunder udsagn om fremtidige forventede resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter, som kan medføre, at de faktiske resultater viser sig at fravige væsentligt fra forventningerne, både positivt og negativt. Selskabet påtager sig - med mindre lovgivningen tilsikrer andet - ingen forpligtigelse til at opdatere udsagn om fremtiden som følge af nye udviklinger i virksomheden eller nye oplysninger, som måtte komme virksomheden til kendskab.