Frederiksberg, den 15. juni 2023

Danske Hoteller køber ejendom i Esbjerg med henblik på opførelse af en større tilbygning på Hotel Ansgar.

Danske Hoteller A/S køber en del af ejendommen matr.nr. 677 af Esbjerg Bygrunde beliggende i Skolegade i Esbjerg. Ejendommen er naboejendom til Hotel Ansgar. Den eksisterende ejendom er ikke i den bedste stand og kan derfor ikke indrettes til hoteldrift. Det er derfor planen at nedrive det meste af ejendommen og opføre en ny tilbygning til Hotel Ansgar indeholdende 47 nye værelser.

Prisen for hele projektet er anslået til 45 mio. kr. inkl. indretning af de nye værelser. Udvidelsen betyder, at Hotel Ansgar får knap 100 værelser og dermed næsten fordobler kapaciteten. Tilbygningen forventes at stå færdig i foråret 2025.

Bestyrelsesformand Erik Sophus Falck siger: ”Det er særdeles glædeligt, at vi kan udvikle Hotel Ansgar i Esbjerg, som har en meget høj belægningsprocent, og vi styrker dermed vor tilstedeværelse i Esbjerg by, som er i en rivende udvikling”.

 

ADP A/S Fredericia udskyder opførelsen af Port House II med den konsekvens, at udvidelsen af Hotel Postgaarden udskydes samtidig.

Idet der henvises til selskabsmeddelelse nr.: 3/2022 har vi med beklagelse modtaget meddelelse om, at ADP A/S Fredericia udskyder opførelsen af Port House II i mindst 2 år, hvilket har den uheldige konsekvens, at også udvidelse af Hotel Postgaarden med 32 værelser udskydes tilsvarende. Vi forventede oprindelig, at de stod færdige i løbet af 1. kvartal 2024.

Vi havde set meget frem til denne udvidelse af værelseskapaciteten, idet Hotel Postgaarden efter renoveringen er blevet meget populær, og der er ofte udsolgt på hotellet. Vi vil i samarbejde med ADP A/S Fredericia søge at finde løsninger, så udvidelsen af hotellet forsinkes mindst muligt.


Kontakt: Bestyrelsesformand Erik Sophus Falck tlf. + 45 4013 5373 eller CFO Thor Pedersen tlf. + 45 3132 3324.