Frederiksberg, den 20. september 2022

 

Til aktionærer i Danske Hoteller A/S

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Danske Hoteller A/S:

Onsdag den 12. oktober 2022 kl. 11.00

Hotel Vissenbjerg Storkro
Søndersøvej 30
5492 Vissenbjerg

Se indkaldelse og dagsorden her
Se forslag til vedtægtsændringer

Der vil efter den ekstraordinære generalforsamling ikke være noget traktement.


Selskabets aktiekapital udgør kr. 36.210.500. Aktiestørrelsen er på kr. 100, og hver aktie har én stemme på generalforsamlingen.

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingen, dvs. onsdag den 5. oktober 2022. Aktionærens besiddelse af aktier og stemmer opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen, samt eventuelle meddelelser herom modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.


Forslagene under dagsordenens punkt 1-3 skal tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede kapital. Dagsordenens punkt 4 og 5 kan vedtages med simpel majoritet.


Alle aktionærer, der er registreret i ejerbogen, har adgang til den ekstraordinære generalforsamling, hvis de bestiller et adgangskort senest fredag den 7. oktober 2022 kl. 23.59.

Hvis man er forhindret i at møde op til den ekstraordinære generalforsamling, er der mulighed for at afgive fuldmagt, hvor fristen er fredag den 7. oktober 2022 kl. 23.59.

Aktionærer kan desuden stemme ved brev. Her er fristen tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 10.00. 

Adgangskort og fuldmagt/brevstemme kan bestilles/afgives elektronisk på InvestorPortalen på www.vp.dk/gf (systemkrav: javascript skal være installeret på din computer).

På InvestorPortalens hjemmeside kan du logge dig ind via dit NemID, eller du kan vælge at oprette et VP-ID, som ikke kræver NemID (f.eks. hvis du logger på på vegne af en virksomhed).

Har du ikke adgang til en computer, kan adgangskort og fuldmagt/brevstemme bestilles/afgives ved at returnere en af de ovenstående blanketter i udfyldt og underskrevet stand enten på mail til:

vp_vpinvestor@slet-dette.euronext.com

eller pr. brev til:

EURONEXT SECURITIES
Nicolai Eigtveds Gade 8
1402 København K 


Danske Hoteller udsender adgangskort via mail. Dette kræver, at din mailadresse er registreret på InvestorPortalen. Vi skal derfor opfordre dem, der ikke har fået registreret deres mail hos os om at gøre dette.

Send oplysningerne til: lise.abildgaard@slet-dette.danske-hoteller.dk eller jeo@slet-dette.danske-hoteller.dk. Det er også muligt at registrere mailadressen i forbindelse med tilmelding på InvestorPortalen.


Hvis du er syg, utilpas eller på anden måde har mistanke om, at du kan være smittet med covid-19, beder vi dig blive hjemme. Aktionærer opfordres i stedet til at stemme ved brev eller give fuldmagt til bestyrelsen, jf. beskrivelse på bilaget vedr. brevafstemning eller afgivelse af fuldmagt.

Hvis du deltager i den ekstraordinære generalforsamling, henviser vi til at følge Sundhedsmyndighedernes anbefalinger.