1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2. Forelæggelse af årsrapport i revideret stand til godkendelse
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at årets overskud overføres til selskabets egenkapital.

4. Vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer i: § 3A, § 4, § 6 og § 10. Alle forslag til vedtægtsændringer kan ses i vedlagte bilag:

Forslag til vedtægtsændringer 2020

5. Vederlag til selskabets bestyrelse:
Der henvises til side 41 i årsberetningen.

6. Bestyrelsen foreslår genvalg af:

Erik Sophus Falck (formand)
Formand for bestyrelsen og medstifter. Formand siden selskabets start. Bestyrelsesformand i samtlige datterselskaber i koncernen, i Erik Sophus Falck’s Erhvervsdrivende Fond, Falcks Seniorforening, Eva Crones Fond samt bestyrelsesmedlem i flere mindre selskaber. Erik er uddannet jurist fra Københavns Universitet med speciale i ansættelsesret. Fra 1978-2012 advokat (H). Har i ca. 50 år arbejdet i servicebranchen med ledelses- og strategiudvikling. - Ikke uafhængig.

Hans Jensen (næstformand)
Bestyrelsesmedlem i datterselskaber i RelyOnNutec koncernen (tidligere Falck Safety Services) samt diverse konsulentarbejde. Uddannelse og kompetencer: HD®, mere end 25 års ansættelse herunder i ledende stillinger i den finansielle sektor samt mere end 20 års ansættelse, herunder i ledende stillinger i industri- og servicevirksomheder. - Uafhængig.

Dorte Brandt
Direktør for Hotel Dagmar og siden 2018 integrationsdirektør. Bestyrelsesmedlem i flere af koncernens selskaber samt bestyrelsesmedlem i Erik Sophus Falck’s Erhvervsdrivende Fond. Dorte er uddannet bogholder og receptionist. Har arbejdet på Hotel Dagmar siden 2009 og har siden 2015 været deltager i forhandlinger om køb af de seneste 7 hoteller i koncernen. Er medlem af koncernens driftsudvalg og et fagudvalg. - Ikke uafhængig.

Nels Klavs Petersen
Næstformand i DGI og medlem af bestyrelsen i Lokale- og Anlægsfonden, DGI byen København, Skydebaneforeningen Danmark og Fonden Team Copenhagen samt i Erik Sophus Falck’s Erhvervsdrivende Fond. Uddannet journalist og tidligere kommunikationsdirektør. Har arbejdet i ca. 35 år med ledelse, strategi, finansiel kommunikation, generel kommunikation samt markedsføring og govenance. - Ikke uafhængig.

Ove Jørgensen
Direktør for Østergaards Hotel og Hotel Lynggården. Formand for koncernens indkøbsudvalg samt leder af CSR-området. Medlem af koncernens driftsudvalg. Er uddannet og har arbejdet i branchen siden 1976. Har været ejer/ medejer af Hotel Vildbjerg. Har stor driftserfaring. Har tillige stort branchekendskab og erfaring med styring af større arrangementer. - Ikke uafhængig.

Steen Christensen
Bestyrelsesformand i Dan Technologies samt bestyrelsesmedlem i Danmon Group A/S, HLC-Lautrup Chemicals A/S, HLC-Lautrup Scandinavian A/S, J.S.Fonden, Frederik Larsens Fond samt et par foreninger. Steen er uddannet statsautoriseret revisor og equity partner i Deloitte (1988-2017). Kompetencer inden for økonomi, regnskab, skat, finansiering samt investering. - Uafhængig.

7. Til revisor foreslås genvalgt:
Deloitte. Statsautoriseret revisor Thomas Skovsgaard.


Alle aktionærer, der er registreret i ejerbogen, har adgang til generalforsamlingen, hvis de bestiller et adgangskort senest torsdag den 11. juni 2020 kl. 23.59.

Hvis man er forhindret i at møde op til generalforsamlingen, er der mulighed for at afgive fuldmagt, hvor fristen ligeledes er torsdag den 11. juni 2020 kl. 23.59.

Aktionærer kan desuden stemme ved brev. Her er fristen torsdag den 11. juni 2020 kl. 23.59.

Adgangskort og fuldmagt/brevstemme kan bestilles/afgives elektronisk på InvestorPortalen på www.vp.dk/gf (systemkrav: javascript skal være installeret på din computer).

På InvesterPortalens hjemmeside kan du logge dig ind via dit NemID, eller du kan vælge at oprette et VP-ID, som ikke kræver NemID (f.eks. hvis du logger på på vegne af en virksomhed).

Har du ikke adgang til en computer, kan adgangskort og fuldmagt/brevstemme bestilles/afgives ved at returnere en af de vedlagte blanketter i udfyldt og underskrevet stand enten på mail til: vpinvestor@vp.dk eller pr. brev til: VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14 2300 København S.

DER VIL EFTER GENERALFORSAMLINGEN IKKE VÆRE ET ARRANGEMENT.

PÅ GRUND AF COVID-19 OPFORDRES AKTIONÆRERNE TIL AT BREVSTEMME ELLER GIVE FULDMAGT TIL BESTYRELSEN.