Meddelelse nr. 2/2017
Frederiksberg den 17. august 2017

Vi tillader os herved at fremsende vor halvårsårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2017.

Vi er ikke tilfredse med resultatet, selv om der dog er forklaringer på årsagen til den negative udvikling i halvåret.

Som det er angivet i vor meddelelse, vil vi give vore aktionærer og andre interesserede en opdatering i fjerde kvartal med mere præcis angivelse af vore forventninger til årets resultat. Vi vil samtidig til vore aktionærer sende yderligere information om vore aktionærfordele, herunder fremsende værdibeviser for året 2018.

Med venlig hilsen
Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand