Meddelelse nr. 6/2019
Frederiksberg, den 15. august 2019


”Markant resultatfremgang og opjustering af forventningerne til 2019”

Vi tillader os herved at fremsende vor halvårsårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2019. 

Der er som angivet i vor meddelelse tale om en markant resultatfremgang for Danske Hoteller A/S i første halvår, og resultatet på halvåret på EBITDA overgår alle tidligere halvårsresultater. Vi opjusterer forventningerne til helåret.

Under hensyntagen til at første halvår altid er det vanskeligste tidsrum på året at drive hoteller, er vi yderst tilfredse med resultatet og hæfter os ved, at resultatfremgangen er markant og vedvarende.

Vi købte i juni måned Hotel Ansgar, Esbjerg og vi overtager Hotel Kryb i Ly Kro, Fredericia den 1. november. Samtidig er vi gang med at tilbygge 20 nye værelse på Hotel Vissenbjerg Storkro. Så udviklingen går fortsat stærkt i Danske Hoteller A/S.

Som det er angivet i vor meddelelse, vil vi give vore aktionærer og andre interesserede en opdatering i løbet af uge 49, ligesom vi her vil fremsende fordelsbeviser til brug i 2020.


Med venlig hilsen 

Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand