Selskabsmeddelelse nr.: 4/2022
Frederiksberg den 16. august 2022

 

Vi tillader os herved at fremsende vor halvårsresultat for perioden 1. januar til 30. juni 2022.

Uddrag fra halvårsrapporten:

Danske Hoteller A/S fik et godt resultat i første halvår af 2022, men det er dog i nogen grad påvirket af regeringens beslutning om de facto at lukke hotel- og restaurationsbranchen i Danmark i starten af året.

Indtjeningsniveauet på halvåret (EBITDA) er dog kun i mindre omfang påvirket heraf, og en fortsat stor indsats fra medarbejdernes side har været et stærkt fundament for resultatdannelsen. Resultatet er tillige påvirket af stigende omkostninger især inden for energi- og fødevareområdet.

På baggrund af halvårsresultatet, den stærke indsats fra medarbejderne og den solide kundeopbakning fastholdes forventningerne til helåret 2022."

Læs hele halvårsrapporten her.

 

Med venlig hilsen
Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand