Frederiksberg den 1. september 2015

Nørherredhus Hotel & Konferencecenter overtages formentlig af Danske Hoteller A/S

Der har i en kortere periode været ført forhandlinger mellem ejerne af Nørherredhus Hotel & Konferencecenter og Danske Hoteller A/S med henblik på, at Danske Hoteller A/S skulle overtage hotellet.

Da sagen nu har givet anledning til avisartikler, finder vi det rigtigst at orientere vore aktionærer og markedet herom.

Der er mellem ejerne og Danske Hoteller A/S - indgået en betinget aftale om overtagelse af hotellet, betinget af, at den fornødne kapital kan fremskaffes.

Der er udfærdiget et "letter of intent" mellem ejerne af Nørherredhus Ejendomme ApS og Danske Hoteller A/S samt vort ejendomsselskab, hvorefter vort ejendomsselskab kan erhverve selskabet - hvori hotelejendommen er beliggende for en købesum af 6 mio. kr. hvoraf de 5.600.000,- kr. betales i aktier i Danske Hoteller A/S svarende til at der udstedes i alt 1.400 styk nye aktier i selskabet. Resten betales kontant.

I det omtalte "letter of intent" er det samtidig fastslået, at betingelsen for overtagelsen er, at der ved lokalt initiativ fremskaffes investorer i Danske Hoteller A/S svarende til en egenkapitalforøgelse på kontant ca. 5 mio. kr. idet det er en forudsætning for handelen, at der foretages en tilbygning på hotellet svarende til 20 til 25 værelser idet hotellet i den nuværende form er for lille (hotellet har p.t. 29 værelser).

Når forhandlingerne måtte blive tilendebragt, vil vi give en fyldestgørende redegørelse herom.

Med venlig hilsen

Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck

Bestyrelsesformand