Selskabsmeddelelse nr. 2/2024
Frederiksberg, den 29. februar 2024

Danske Hoteller A/S udvider kapitalen i forbindelse med overtagelse af Hotel Pejsegaarden

For en del af den aftalte købesum for Hotel Pejsegaarden er der indgået aftale om, at sælger tegner nye aktier i Danske Hoteller A/S.

Der nytegnes 76.000 styk nye B-aktier à kr. 55,- pr. styk uden fortegningsret for de nuværende aktionærer. Aktierne udstedes uden ret til eventuelt udbytte for året 2023.

Tegningen af de nye aktier sker samtidig med overtagelse af hotellet den 1. marts 2024 og er en del af closing.

Koncernens egenkapitalgrundlag styrkes således samtidig med kr. 4.180.000,-.

Forventningerne til 2024 og konsekvensen for overtagelsen af det 26. hotel til koncernen vil der blive nærmere redegjort for i årsregnskabsmeddelelsen, der forventes udsendt den 14. marts 2024.

Kontakt:
Bestyrelsesformand Erik Sophus Falck tlf. 4013 5373 eller CFO Thor Pedersen tlf. 3132 3324.