Investor Relations-politik i Danske Hoteller A/S

Indledning

I overensstemmelse med Anbefalinger for god Selskabsledelse, pkt. 1.1.2, har Danske Hoteller A/S udarbejdet en politik for Investor relations (IR), som er vedtaget af bestyrelsen og tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Formålet

IR-politikken i Danske Hoteller har dels til formål at sikre, at aktionærer, potentielle investorer, samarbejdspartnere og offentligheden får indsigt i selskabets økonomiske, forretningsmæssige og øvrige forhold, der har relevans for vurdering af selskabet, og dels at have størst mulig åbenhed og gennemsigtig herom i respekt for fortroligheds- og konkurrencemæssige forhold. 

Formålet er endvidere at give markedsdeltagere relevante informationer i vurderingen af Danske Hoteller som investeringsmål.

Baggrund

Danske Hoteller er et aktieselskab, hvis aktier til stadighed er i fri handel. Selskabet er ikke noteret på en markedsplads, men har valgt i vidt omfang at følge de børsetiske regler, eksempelvis om offentliggørelse af regnskaber, ledelsesmæssige ændringer og forretningsmæssige tiltag, herunder køb af nye hoteller, der kan have betydning for kursdannelsen af selskabets aktier. Såfremt Danske Hoteller på et tidspunkt søger børsnotering på en offentlig markedsplads vil nærværende IR-politik selvsagt blive revideret i overensstemmelser med lovgivning og regler herfor.

Rammer

Rammerne for IR-politikken er indeholdt i følgende punkter:

  • Danske Hoteller vil igennem udførelsen af IR-politikken gerne opfattes som et ærligt, åbent og troværdigt selskab.
  • Selskabet lægger vægt på at kommunikere aktivt, præcist og rettidigt til markedet.
  • Alle offentliggjorte meddelelser og af bestyrelsen vedtagne politikker er tilgængelig på selskabets hjemmeside.
  • Der er samtidighed i alle offentliggørelser til både aktionærer, samarbejdspartnere og andre interesserede.
  • Selskabet udsender selskabsmeddelelser for halvårs- og helårsregnskaber.
  • Selskabet udsender selskabsmeddelelser om alle væsentlige forretningsmæssige anliggender, der kan tænkes at påvirke selskabets regnskabsmæssige forventninger og/eller kursdannelse.
  • Ud over generalforsamlingen holder selskabet investormøder, oftest i forlængelse af generalforsamlingen, således at rapporteringen og dialogen kan bredes mest muligt ud til aktionærerne.
  • Selskabet udsender selskabsmeddelelser om alle relevante ledelsesforhold, herunder ændringer i bestyrelse og direktion.

Talspersoner og kontakt

Det daglige IR-arbejde varetages af bestyrelsesformanden i samarbejde med selskabets CFO.